− Med kjøpet av ARA Engineering tilfører vi Norconsult solid kompetanse på høyspenningsteknikk. Vi gleder oss til å få ARAs medarbeidere med på laget, slik at vi i fellesskap kan bygge opp sterke kompetansemiljøer innen høyspenningsteknikk i Norconsult i Skandinavia og internasjonalt. Dette vil komme våre kunder til gode i form av et enda sterkere, tverrfaglig tjenestetilbud, sier Egil Gossé, konserndirektør for Skandinavia i Norconsult i en pressemelding.

ARA Engineering leverer tjenester innen høyspenningsteknikk, som omfatter kraftledninger, kabelanlegg og transformatorstasjoner. Selskapet består av ca. 25 medarbeidere, og hovedkontoret ligger i Kopavogur på Island. ARA Engineering har i tillegg heleide datterselskap i Chrzanow i Polen og i Oslo. Med overtakelsen av ARA Engineering er Norconsult nå også representert på Island og i Polen.

Samtlige ansatte i ARA Engineering vil fortsette i sine stillinger når selskapet fra 1. juli viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsult.