Nel har inngått en rammeavtale med franske H2V Product på design, konstruksjon og vedlikehold av industrielle hydrogenproduksjon-fabrikker. Det norske selskapet skal bygge elektrolysører som skal lage hydrogen, noe som vil gi nye arbeidsplasser på Notodden.

Over 3 milliarder

Den nye kontrakten innebærer at Nel skal være leverandør til H2V Product som en del av deres industrielle kraft-til-gass-program i Frankrike. Målet er å produsere hydrogen fra fornybar energi som skal injiseres i gassnettverket der.

Den første 100 MW hydrogenfabrikken representerer en kontraktsverdi på rundt 450 millioner kroner. Dette kan stige til over 3 milliarder kroner for seks andre H2V Product-fabrikker i Frankrike.

– Dette betyr ekstremt mye for oss. Det er den største kontrakten som har blitt gjort på elektrolyse, ettersom dette er det største power-to-gas-prosjektet som har blitt gjort noen gang, sier direktør for markedsutvikling og samfunnsdirektør, Bjørn Simonsen i Nel til Sysla.

Både hydrogen og biogass skal injiseres i gassnettverket for at gassen skal bli grønnere. Teknologien har blitt testet gjennom en demonstrasjonfase med mindre elektrolysører. Nå økes disse til industriell skala.

Skal ansette

Hydrogenfabrikkene skal settes opp nord i Frankrike like ved mottaksterminalene til naturgassledningene. Den første fabrikken utvikles fra 2018 til 2020.

– Dette er en anerkjennelse til vår teknologi at de velger oss for et så stort prosjekt. Det er vi veldig stolte av, sier Simonsen.

For å møte kontrakten må Nel utvide sin produksjonskapasitet. Formell investeringsbeslutning knyttet til dette er ventet mot slutten av året.

– Vi har begynt å se på oppskalering av anlegget vårt og kapasiteten der. Vi får det travelt fremover, det er ikke tvil om det, sier Simonsen.

– Betyr dette nyansettelser i Nel?

– Når vi begynner på dette prosjektet vil vi måtte ansette nye folk og øke antall skift, sier Simonsen.

Hvor mange det er snakk om, har han foreløpig ikke oversikt over.