Norske klimagassutslipp utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016, viser foreløpige tall. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra året før.

Det ble sluppet ut nesten 0,5 millioner tonn mindre klimagasser, målt i C02-ekvivalenter. Viktigste årsak er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgang i transport

Selv om vi eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016. I fjor ble det likevel solgt 4,3 milliarder liter bensin og autodiesel – 119 millioner liter mer enn året før.

Også utslippene fra olje- og gassektoren gikk ned i fjor sammenlignet med 2015. Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver byrået.

– Ikke imponert

Løsningen for å få ned utslippene er å redusere drivstoffbehovet – ikke å lene seg på «regnskogdiesel», mener Naturvernforbundet.

– Dessverre skyldes nedgangen i klimagassutslipp hovedsakelig at nordmenn kjører med palmeolje på tanken. Naturvernforbundet har lenge ment at rask innfasing av biodrivstoff er problematisk, og vi ser konsekvensene av dette nå, sier leder Silje Ask Lundberg.

Natur og Ungdom mener regjeringen må ta ansvar for at resultatene ikke er bedre.

– Dette er museskritt. Sammenlignet med våre naboland er det som om norske politikere ikke løfter en finger for å møte menneskehetens største utfordring, sier Natur og Ungdom-leder Ingrid Skjoldvær.