Torsdag vedtok Stortinget at cruiseskip og -ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026.

Cruisetrafikken gir i perioder helse- og miljøskadelige utslipp i Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnulvsfjorden og innerste del av Tafjorden. Disse fjordene står på UNESCOs liste over verdensarvområder.

Leder i miljøstilftelsen Zero, Marius Holm, sier dette er en historisk begivenhet.

– For første gang i verden kommer det krav om utslippsfri innseiling i fjordene og havnene der, sier han i en melding.

– Nasjonalt vil dette gi verdifull utvikling av utslippsfrie løsninger på mange turistskip, vi kutter store klimagassutslipp, og vi stanser skadelig lokal luftforurensing

Klar for nullutslipp om tre år

Havila Holding AS, er en av selskapene som skal drive Kystryuten (tidligere Huritgruten) mellom Bergen og Kirkenes fra 2021.

Direktør Per Sævik mener det er mulig å seile utslippsfritt innen få år.

– Havila hilser vedtaket velkommen, for ikke å si velkommen etter. Vi skal være klare til å seile utslippsfritt i fjordene allerede fra 2021, uttaler han i en pressemelding fra Zero og næringsklyngen NCE Maritime Cleantech.

I fjor hadde Geiranger over 300.000 cruisepassasjerer i året. Dette er en av bygdene som har hatt potensielt helsesladelige mengder utslipp fra cruisefartøyene i perioder. Det samme gjelder for Flåm.

– Turistene kommer for å se ren natur, ikke fjorder fylt av eksos. Norge har også et internasjonalt ansvar for å forvalte våre verdensarvområder. Vi har lenge etterlyst konkrete tiltak, og er derfor veldig glade for dette vedtaket om utslippsfrie fjorder, sier direktør i stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv, Katrin Blomvik.

Landstrøm blir viktig om en skal nå nullutslipps-målet, mener NCE Maritime CleanTech. Eksisterende skip må også tilrettelegges for elektrisk fremdrift med enten batteripakker, hydrogen eller begge deler.

Future of the Fjords. Foto: The Fjords

Nullutslipp i Nerøyfjorden

Daglig leder i næringsklyngen, Hege Økland, sier vedtaket får stor betydning for bransjen.

– Dette vedtaket kan sikre industrien vår sin posisjon innenfor lav- og nullutslippsløsninger, slik at norsk næringsliv blir styrket, arbeidsplasser skapes og at vi kan bidra til gode løsninger globalt, sier hun.

Vedtaket Stortinget fattet torsdag lyder som følger:

«Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er gjennomførbart, og senest innen 2026.

Utslippsfrie turistskip finnes allerede (se bildet over). Turister som skal mellom Gudvangen og Flåm i Nærøyfjorden kan nå seiles rundt på et batteri, 40 ganger så sterkt som hos en el-bil. Dette var Brødrene AA sin første båt uten forbrenningsmotor.