Ecopro i Verdal nå investere 54 millioner kroner for å levere biogass tilsvarende halvparten av det gassbussene i Trondheim forbruker. Satsingen skjer gjennom datterselskapet Ecogas, som har fått med seg Enova på laget.

Årlig produserer biogassfabrikken 25–30 GWh energi i form av urenset biogass fra matavfall og slam. Med det nye anlegget vil biogassen oppgraderes så den kan tas i bruk som drivstoff og erstatte diesel eller naturgass.

– Målet vårt er å kunne levere kortreist biogass til det midtnorske markedet allerede fra desember i år, sier styreleder Tore Fløan i Ecogas i en pressemelding.

– Vi starter byggingen av oppgraderingsanlegget umiddelbart, så målet er absolutt oppnåelig. Støtten fra Enova er avgjørende for at vi kan realisere investeringen på totalt 54 millioner kroner.

Tilsvarer 3 millioner liter diesel

Ecopros biogassfabrikk foredler matavfall og slam fra 52 kommuner i Midt-Norge til biogass og næringsrik biogjødsel.

– Å benytte innbyggernes avfall til å skape drivstoff til å transportere de samme menneskene, er et godt eksempel på sirkulær økonomi, sier Fløan.

Produksjonen vil tilsvare cirka 3 millioner liter diesel i året. Det kan drifte halvparten av dagens gassbusser i Trondheim.

Levere fra desember

– Sør-Trøndelag fylkeskommune har besluttet å tilpasse bussdepotet på Sandmoen for å ta imot denne typen gass, og er dermed med på å skape konkurranse i markedet og sikre tilgang av lokalprodusert biogass fra flere produksjonsanlegg. Dette er forventet å gi lavere drivstoffpriser og billigere busstjenester. 

Ecogas skal levere gassen til Gasnor, som i dag er leverandør til bussene i trønderhovedstaden.

I den nye investeringen bidrar Enova med 17 millioner.

– Biogass spiller en sentral rolle i å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Prosjektet i Verdal blir viktig for å erstatte bruk av naturgass med fornybar biogass i Trøndelag, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova i pressemeldingen.