Terje Søviknes (Frp) kan ikke signalisere hva han mener om ulike prosjekter i de aktuelle vassdragene, fordi sakene enten er til eller vil komme til behandling i departementet, men sier på generelt grunnlag:

– Jeg er positiv til slike prosjekter.

Han viser til at klimaendringer gjør utfordringene med flom enda større og at Stortinget har åpnet for kraftutbygging som flomsikring, skriver Bergens Tidende.

Tysk milliardselskap vil bygge mer vannkraft i Norge

– Evig vern kan derfor sette liv og helse i fare.

– Du mener altså at vern kan føre til naturkatastrofer?

– Ja, og derfor kan kraftutbygging i enkelte tilfeller være bedre enn andre fysiske flomsikringstiltak, sier Terje Søviknes.

Vil bygge ut vernede vassdrag

Olje- og energiminister Terje Søviknes har i helgen deltatt på partiets landsmøte på Gardermoen. I det nye partiprogrammet slås det fast partiet «vil legge til rette for utbygging av allerede vernede vassdrag knyttet til randsonen.»

– Det gjelder ikke bare vassdrag i randsonen, men også vernede vassdrag, understreker Søviknes.

– Teknologiutviklingen gjør det fullt mulig å få utbygging i det som nå er vernet. Utbygging kan i dag gjøres på en mer skånsom måte, naturinngrepene blir mindre og det er mulig å hente ut mer effekt i prosjektene, sier Søviknes.