I første omgang skal det ansettes 18 fagarbeidere til Roan vindpark, en av seks vindparker som til sammen utgjør Fosen Vind.

Statkraft skal ansette ti av dem, mens danske Vestas som er leverandør av vindturbinene samtidig rekrutterer åtte medarbeidere med samme kompetanse.

– De skal jobbe i vindturbinene med service, feilretting og vedlikehold, sier kraftverkssjef Arild Soleim i Roan vindpark til Sysla.

Fosen Vind blir Europas største vindkraftanlegg på land når alle parkene står ferdige.

Fakta

Fosen Vind

  • Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW.
  • Anleggsarbeidene startet i april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.
  • Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.
  • Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 prosent), TrønderEnergi (7,9 prosent) og Nordic Wind Power DA (40 prosent).
  • Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).
  • Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.

Kilde: fosenvind.no.

I drift neste høst

Roan vindpark er først ut. Her skal 71 vindturbiner settes opp fra neste sommer.

I løpet av høsten 2018 skal Roan vindpark være i full drift.

– Vi skal ha fagarbeidere på plass fra november. Først skal de få kursing hos Statkraft, og så skal de til Vestas for opplæring der. Dermed er de klare for å begynne å jobbe med vindturbinene til neste sommer, sier Soleim.

Luftig jobb

Soleim er på jakt etter folk med fagbrev innen elektro, mekanikk eller automasjon. Nærmere 40 søknader har kommet inn så langt.

– Det synes jeg er bra, det er ennå et par uker igjen til søknadsfristen går ut, sier Soleim.

De som søker bør ikke ha høydeskrekk. Hver av vindturbinene er på 87 meter.

– Det er en del av ansettelsesprosessen at vi må sjekke at de liker å jobbe med det de skal jobbe med. Men jeg tror ikke det er så mange med høydeskrekk som vil søke en sånn jobb, sier kraftverkssjefen.

Flere i løpet av året

Anleggsarbeidene er i full gang, alle tilkomstveier er bygget. Nå bygges det interne veinettet, kabelanlegg, trafostasjoner og servicebygg.

Cirka 600 bygg- og anleggsarbeidere vil jobbe på prosjektet frem mot 2020. Til sammen er det kjøpt 278 turbiner fra Vestas.

Etter hvert som de andre vindparkene gjøres klar for drift, skal det mot slutten av neste år rekrutteres ytterligere 16 medarbeidere, og deretter 17 til i 2019.

– Vi skal opp på et nivå på over 40. Det er spennende når du skal ansette såpass mye folk på et relativt lite område. Men jeg tror det skal gå bra å få tak i folk, sier Soleim.

Det ble i fjor besluttet å bygge vindparker for minst 16 milliarder kroner i Norge.