– Lenge drev vi med produktutvikling for andre. Nå har vi tatt steget over til å bli en produktleverandør, sier administrerende direktør Morten Sørensen i teknologiselskapet Techano AS  til Fædrelandsvennen.

Han snakker fremfor alt om to produkter: En gangvei beregnet på bruk mellom to fartøyer og/eller plattformer ute på havet, og ei offshorekran. Begge inneholder videreutvikling av et sentralt element i bore- og løfteutstyret som store Node-bedrifter som NOV, MHWirth og MacGregor har levert i strie strømmer opp gjennom årene. Det dreier seg om bølgehivkompensering, eller bare «hivkompensering». Det betyr at – i dette tilfellet – gangveien eller krana automatisk kompenserer for bevegelsene når skipet eller plattformen ruskes på av bølgene.

Alle retninger

Det nye er at hivkompenseringen ikke bare foregår i opp-ned-retning, men i alle retninger.

– Gangveien er produsert i foreløpig ett eksemplar og behørig demonstrert på en Total-plattform i Nordsjøen. Det skjedde ganske nylig med folk fra Statoil og flere andre, sentrale selskaper tilstede, forteller Øystein Bondevik til Fædrelandsvennen. Han representerer både Techano og den hollandske samarbeidspartneren van Aalst. van Aalst eier både gangvei -og krankonseptet, mens Techano er sentral i utviklingsarbeidet.

Fakta

Techano AS

  • Teknologiselskap i Narviga i Kristiansand
  • Etablert i 2008
  • Sju ansatte, fire av dem er eiere
  • Siste års regnskapstall er ikke klare ennå, men ifølge selskapet blir de omtrent som i 2015. Da omsatte selskapet for 8,5 millioner kroner, og hadde et resultat før skatt på knappe 0,4 millioner.
Nå er den nyutviklede krana strengt tatt ikke ei kran, men et påbyggingssett til eksisterende kraner. Ekstra-elementet monteres ytterst på krana, og dermed bedres funksjonaliteten i opprørt sjø. At det «bare» trengs en påbygging, reduserer også kostnader og plassbehov.

– Vi leverer komplette kraner også. Vi samarbeider med en spansk produsent og tilpasser deres kraner til vår kundes behov, opplyser Morten Sørensen.

Offshore vind

Da Fædrelandsvennen dukker opp, er van Aalst Groups eier Wijnand van Aalst på besøk. Nå er han særlig interessert i å benytte gangveien («Safeway») og krana («Cargosafe») til «renewables» – vindturbiner på åpent hav.

F.v. Tor Anders Aasen, Wijnard van Aalst, Øystein Bondevik og Morten Sørensen. Foto: Rune Øidne Reinertsen

F.v. Tor Anders Aasen, Wijnard van Aalst, Øystein Bondevik og Morten Sørensen. Foto: Rune Øidne Reinertsen

– Det dreier seg ofte om ubemannede plattformer. De trenger imidlertid tilsyn, og helikopter er dyrt. Det kan ligge betydelige fordeler i løsningene vi har utviklet sammen med Techano. De er kreative, bemerker van Aalst overfor Fædrelandsvennen.

Så sikter da også Techano seg inn på markedet for offshore vind. Det, samt modifikasjons- og oppgraderingsmarkedet offshore, på sikt også det gryende markedet for fiskeoppdrett på åpent hav.

– Vi har begynt å se på transportløsninger for fisk, laste- og losseanordninger inkludert, sier Wijnand van Aalst.

– Nylig leverte vi ei aluminiumskran til Umoe Mandal, som skal bruke den på et av sine Wavecraft-fartøyer. De er jo utviklet nettopp for å betjene offshore vind-installasjoner. Ellers legger vi vekt på å snakke med rederne og dele risiko med dem, understreker Øystein Bondevik.