Nasjonalt vindenergisenter på Smøla i Møre og Romsdal har startet et eget testsenter for småskala vindkraft. Det vil si vindturbiner som settes opp hjemme hos folk som vil ha egen strømproduksjon.

– Vi ønsket å utrede mulighetene for vindkraft til hus, som et alternativ til solcellepanel på tak, sier daglig leder Thomas Bjørdal i Nasjonalt vindenergisenter på Smøla.

Havarerte

Det er her den nye testparken er i gang, og den trengs, skal vi tro Bjørdal.

– Vi har i utredningsfasen kommet til at det er store utfordringer knyttet til dette. Det er veldig mange aktører, lite sertifisering og mange gode ideer som ikke alltid blir like gode i praksis. Det finnes hundrevis av små vindturbiner på verdensbasis, bare fem typer er sertifisert, sier han.

Fakta
Nasjonalt Vindenergisenter
  • Lokalisert i Smøla vindpark.
  • Er ett av tre kompetansesentra for fornybar energi i Møre og Romsdal.
  • Har som målsetning å øke interessen og kompetansen om bruk av vindenergi i Norge gjennom formidling av kunnskap.
  • Eiere: Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordmøre Energiverk AS (NEAS) og Smøla kommune.

Vindenergisenteret satte opp en egen turbin i fjor. Det gikk ikke så bra.

– Det var en av de ukjente typene. Den underpresterte og havarerte til slutt. Da fikk vi kjenne på kroppen hvor vanskelig det er, sier han.

Fikk støtte

Men de kunne ikke gi opp der, og gikk i stedet i dialog med Britwind, som leverer en av de sertifiserte vindturbinene.

– Selgeren spurte meg: Hvorfor skal vi finansiere et prosjekt med små vindmøller i landet med lavest kraftpriser og minst subsidier. Men ting kan endre seg, sier Bjørdal.

Testturbinen kan være med å skape en interesse for egen vindkraftproduksjon i Norge, tror Bjørdal.

– Vi fikk støtte av fylkeskommunen til å gjøre dette. Uten den, hadde vi ikke gjort det, sier han.

Dyrt

Ifølge ham er det satt opp over 2000 «hjemmeturbiner» i England og Skottland, der subsidiene for egen kraftproduksjon er på et helt annet nivå enn i Norge. Investeringskostnaden for å få egen vindturbin er nemlig høy, man må opp i noen hundre tusen kroner totalt.

Denne testturbinen er satt opp på Smøla. Foto: Pål Preede Revheim

Denne testturbinen er satt opp på Smøla. Foto: Pål Preede Revheim

– Ja, det er det som er dumt. Det er dyrt. Det er snakk om 18 meter ståltårn, grunnarbeid og selve turbinen. Hvis du sammenligner med et tilsvarende solcelleanlegg med en kapasitet på 5 kw, blir turbinen fort dobbelt så dyr, sier Bjørdal.

Men vind kan også gi mer strøm:

– På de beste vinddestinasjonene i Norge vil en sånn turbin kunne produsere tre ganger så mye elektrisitet som et tilsvarende solcelleanlegg, sier Bjørdal.

Strøm til kontoret

Han tror at egen vindkraftproduksjon kan være aktuelt for de som bygger plusshus, blant annet.

– Når vi ser hvor mye solceller som rulles ut nå uten støtte, sier det noe om at folk er villige til å investere i fornybar energi.

I løpet av kort tid skal en ny vindturbin på plass på testsenteret, en prototype som amerikanske Urban Green Energy står bak.

– Strømmen går rett inn i kontorbygget vårt. Det som blir til overs, vil gå inn i en vanlig plusskundeordning, sier Bjørdal.

Stor interesse

Turbinen som er på plass, skal kunne produsere 17.000 kilowattimer strøm i året. Alle produksjonsdata blir tilgjengelige, og vindenergisenteret har et samarbeid med masterstudenter ved NTNU og NMBU som skal lage oppgaver om vindkraftproduksjonen.

– Vi har  mye folk som er på besøk. Alle synes det er veldig spennende, og er nysgjerrige på dette. Interessen er ganske stor.