Airbus, Rolls-Royce og Siemens samarbeider om utviklingen av det hybridelektriske flyet E-fanX. Foto: Airbus

Vil ha nasjonal pilot for testing av elfly

Allerede i 2025 kan de første elektriske flyene være i drift i Norge. I Bergen jobbes det politisk for at Bergen lufthavn Flesland skal bli pilot for testing og utvikling av elfly.

Avinor har satt ambisiøse mål for innføringen av elektriske fly i norsk luftfart. Om alt går etter planen, skal all norsk innenriksluftfart være elektrifisert innen 2040.

Det vil si om drøye 20 år.

Men allerede om seks år, i 2025, tror Avinor de første elektriske småflyene kan bli satt inn i kommersiell trafikk på enkelte strekninger.

I helgen gikk også Høyres landsmøte inn for at de første utslippsfrie flyene skal være i luften fra 2025.

Granavollen-erklæringen står tilrettelegging for elektriske fly øverst på listen over tiltak regjeringen vil satse på i norsk luftfart.

– Vestlandet er ideelt

Lokalt har byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H) jobbet for at Bergen skal bli testområde for elfly beregnet på kortere distanser.

Han mener Flesland har en unik posisjon med korte avstander til omkringliggende flyplasser på Vestlandet.

– Vi jobber politisk for muligheten til å etablere et testområde utenfor Flesland. Ser man dette i sammenheng med flåtefornyelsen som Widerøe legger opp til, er Vestlandet ideelt, sier Hove til BT.

Han nevner videre den tette koblingen til næringslivet og akademia, samt erfaringen med elektriske ferjer på Vestlandet som argumenter for at et mulig testsenter bør legges til Flesland.

Energiomstilling

Tidligere Stord-ordfører og medlem av energi- og miljøkomiteen, Liv Kari Eskeland (H), mener det er naturlig at noen får hovedansvaret når elflyene etter hvert skal inn i den norske luftfarten.

Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, har tidligere uttalt at BKK har den nødvendige kompetansen som kreves for å bidra til det elektriske skiftet.

I fjor høst ble det etablert en egen satsing på elektrifisering som skal bygges gradvis opp i selskapet.

Nylig etablerte BKK og Bergen Havn også et felles selskap som skal bygge Europas største landstrømanlegg til cruiseskip i Bergen i 2020.

– Vårt mål er å medvirke til at energiomstillingen skjer i et høyere tempo, sier Hilland.

Slik illustrerer amerikanske «Zunum Aero» bruk av sine elektriske fly i Norge. ILLUSTRASJON: ZUNUM AERO

– For tidlig å forskuttere

For tiden jobber Avinor med å planlegge hvordan elektriske fly skal introduseres i den kommersielle luftfarten i Norge.

Leder av Avinors klimaprogram, Olav Mosvold Larsen, sier det er for tidlig å forskuttere hvor i landet et eventuelt testsenter for elfly skal plasseres.

– Vi har fått innspill fra mange lufthavner, så får vi se på alternativene når de blir mer konkrete. I utgangspunktet er vi positive til alle initiativ rundt elektrifisering av luftfarten, sier Larsen.

Norge i særstilling

I tillegg til elektrifisering er andre klimatiltak som innkjøp av mer energieffektive fly og innfasing av biodrivstoff allerede satt i gang.

Larsen sier Norge står i en særstilling når det gjelder muligheten for å lykkes med elektriske fly.

– Det skyldes først og fremst mye innenlandstrafikk og korte flyginger. Men det vil fortsatt gå lang tid før man kan fly til USA på batteri slik det ser ut i dag, sier han.

Les også: