De tre anleggene er Norcem sin sementfabrikk i Breivik, Yara Norges amoniakkfabrikk i Porsgrunn og det offentlige energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Ifølge E24 er planen å være ferdig med utredningen og konseptarbeidet slik at man kan ta en endelig investeringsbeslutning i 2019, og ha minst ett anlegg klart i 2022.

– Det har vært mye spenning om hvem av de tre prosjektene som skal være med videre. Nå går vi inn mot en Feed-fase og det vi vil foreslå er at alle tre prosjektene blir med videre. Det avhenger imidlertid av at de kommersielle aktørene forplikter seg og satser videre, sier Lien til E24.

Mellom 7,2 og 12,6 milliarder

Satsingen kommer i kjølvannet av at det i juni ble lagt frem en mulighetsstudie for karbonfangst- og lagring som viste at prislappen ville bli mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner. 

Kostnadene avhenger av hvor mye CO2 som skal fanges, hvor den skal fanges fra og hvor mange transportskip som behøves.

Smeaheia utenfor Kollsnes i Hordaland er pekt på som det beste lagringsområdet. 

Bellona jubler

Miljøorganisasjonen Bellona skriver i en pressemelding at de er svært glade for at regjeringen setter av penger i statsbudsjettet og går videre med alle tre prosjektene.

– Da kan man dele på infrastrukturen og få ned kostnadene per tonn CO₂ som renses og lagres, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

I henhold til Norges klimamål skulle et fullskala anlegg stå ferdig i 2020. Nå sikter olje- og energiminister Tord Lien i stedet mot 2022.

– Vi stiller spørsmål om hvorfor man skal bruke så lang tid på forhåndsstudien, den såkalte Feed-studien. Jeg mener tidsplanen er for dårlig, men totalt sett er dette en gledelig dag, sier Frederic Hauge.

Lurer du på hvordan CO2-fangst og lagring faktisk fungerer? Lytt til Energiskolen hvor du får svaret