Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi, skriver Sintef i en pressemelding.

I oktober åpnet Statoil offisielt verdens første flytende vindpark. Hywind leverer nå strøm til det skotske strømnettet med turbiner satt sammen på Stord.

Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbygginger av nye havvindparker hver sommer. Så langt har denne veksten basert seg på offentlige subsidier, men nå ser dette ifølge Sintef ut til å endre seg.  I en pressemelding konkluderer forskningsorganisasjonen at havvind uten subsidier er mulig.

Danske Ørsted fikk nylig tillatelse til å bygge tre offshore-vindprosjekter i Nordsjøen, som har en total kapasitet på 590 MW.

– Dette nullstøttebudet er et gjennombrudd for offshore vind. Vindprosjektene demonstrerer teknologiens massive vekstpotensial, som en hjørnestein i det økonomisk levedyktige skiftet til grønne energisystemer, sier Østeds konserndirektør for vindkraft, Samuel Leupold på firmaets egen nettside.

Utbygging av havvind i Norge

Temaet er ytterligere aktualisert gjennom at Stortinget åpner opp for utbygging av havvindparker også i Norge.

– Med våre egne vindparker, vil vi kunne utvikle teknologien enda et hakk videre og industrien får enda større muligheter til å vise seg fram som leverandør, sier John Olav Tande, sjefsforsker i Sintef Energi i pressemeldingen.

Han får støtte fra NTNU.

– Dette gir store muligheter for næringsutvikling. Flytende havvindteknologi kommer fra olje- og gassnæringen. Store konstruksjoner som flyter i havet, er også noe som er svært relevant for havbruksnæringen. Dette samspillet kan gi nye muligheter for næringsvirksomhet for Norge i tida framover, sier Johan Hustad, direktør for NTNU Energi.

Globale markedsmuligheter

Beslutningen om å bygge vindparken Hywind utenfor Skottland ble tatt for to år siden.

– Erfaringene fra Hywind Scotland vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Gjennom myndighetens støtte til å utvikle Hywind Scotland-prosjektet er Storbritannia og Skottland nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien. Statoil ser fram mot å utforske nye framtidige muligheter innen flytende havvind, uttalte Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for forretningsområdet Nye energiløsninger i den forbindelse med åpningen.