For over ett år siden kom bølgekraftverket på plass for første gang. Men etter et halvt års tid i sjøen, ble det tatt opp for vedlikehold.

Forrige fredag ble bølgekraftverket slept på plass igjen.

– Neste uke kommer fartøyet Olympic Zevs, og da vil vi laste opp kabler og koblinger, og koble på bølgekraftverket. Uken etter det vil vi koble det opp til nettet, sier Lindelöf.

Fikk skade

Det vil være første gangen bølgekraftverket faktisk produserer strøm.

– Det er en stor milepæl. Dette er veldig spennende for oss, og et stort steg. Jeg tror det finnes ett selskap til i verden som har vært koblet til nettet med bølgekraft. Vi lærte mye da vi la det ut i fjor, og skal prøve å ikke gjøre samme feil i år, sier Waves4Power-sjefen.

– Hva var det som skjedde da?

– Bølgekraftverket gikk veldig bra, men ankerlinen som var tilkoblet, gjorde at den ene bøyen lå for lavt i vannet. Vi tok den opp for å fikse det, men da fikk den en skade, og tok inn vann, som gjorde at den ble for tung. Men selve generatorbøyen lå ute i syv måneder, og klarte seg veldig bra. Den har overlevd flere stormer, sier Lindelöf.

Foreløpig består bølgekraftverket nemlig av to bøyer, en som produserer strømmen, og en som omformer den, en såkalt hub. Begge har blitt forsterket og vedlikeholdt.

Målet er å ha bøyeproduksjon i en verkstedhall på Fiskå i Møre og Romsdal, der det tidligere har blitt bygget seksjoner for Ulstein Verft.

Ny versjon

Neste generasjons bølgekraftverk er under utvikling.

– Vi jobber med å få ned kostnadene til et nivå som er konkurransedyktig. Jeg regner med at vi legger ut neste generasjon i første kvartal til neste år. Det blir en mer robust og billigere bøye, som gjøres klar for masseproduksjon. Prosedyren med å legge den ut blir også enklere, som bidrar til å få ned kostnadene, sier Lindelöf.

Utviklingen skjer sammen med en rekke partnere, som Stryvo Group og Seaflex.

Det nye bølgekraftverket skal etter planen også testes ut ved Runde.

– Om vi lykkes med det, har vi avtaler med selskaper i Storbritannia og Norge om å bygge bølgekraftparker, sier Lindelöf.

Oppdrettsselskap

Han vil ikke si hvem intensjonsavtalene er inngått med, men i Storbritannia er det snakk om en øygruppe og i Norge er det et oppdrettsselskap som er interessert i å drive ved hjelp av bølgekraft.

– I Norge er det for lave strømpriser til å levere strøm til kraftnettet. Innledningsvis satser vi på anlegg som trenger strøm, og som i dag forsynes med dieselgeneratorer. Der ligger kostnadene såpass høyt at vi kan konkurrere.

Målet er å ha bølgekraftparkene på plass innen 2019.

– Vi må bygge energisystemer rundt dem, med muligheter for lagring. Det gjør vi sammen med partnerselskaper. Planen er at vi skal kunne levere systemer med både strøm, hydrogen, oksygen og ferskvann til fiskeoppdrett. Men alt avhenger av at det nå fungerer ved Runde, sier Lindeöf.