– Denne utviklingskontrakten vil legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Det er viktig for å gjøre ferjedriften vår grønn, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Det var en tilsvarende utviklingskontrakt som muliggjorde verdens første rene batteriferje i drift i et ordinært samband, mellom Lavik og Oppedal over Sognefjorden.

– Vi har allerede elektrisk ferjedrift på kortere strekninger. Nå ønsker vi å utvikle nullutslippsløsninger også på lengre og mer energikrevende strekninger der helelektrisk drift ikke er mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

I tillegg til den hydrogen-elektriske ferja, lyses det ut ny kontrakt for sambandene Molde–Vestnes i Møre og Romsdal, og Mannheller–Fodnes og Hella–Vangsnes–Dragsvik i Sogn og Fjordane. Her legges det opp til løsninger hvor ferjene bruker elektrisitet, med biodrivstoff eller LNG som alternativ.

De 11 ferjene som inngår i torsdagens utlysningsrunde vil til sammen redusere CO₂-utslippene med 30.000 tonn/år i forhold til dagens løsninger, ifølge Vegvesenet.