– Jeg er veldig spent på hvordan navnet blir mottatt. Og så er jeg veldig fornøyd med at vi har funnet en godt norsk navn som til og med inneholder en særegen norsk bokstav, sier Siri M. Kalvig til Aftenbladet.

– Nysnø? Hva har det med investeringer å gjøre?

– Det er kanskje litt uvant med én gang. Men tanken bak er at nysnø er noe nytt og rent. Det gir også assosiasjoner til det norske og nordiske. Og så får vi med oss poenget med temperatur. Målet for fondet er jo å redusere utslippene av klimagasser på verdensbasis slik at vi klarer FNs tograders-mål. Altså at den globale temperaturstigningen ikke skal overstige to grader celsius.

Positive følelser

Kalvig mener ordet «nysnø» gir positive assosiasjoner, skaper gode følelser hos folk.

– Nysnø er noe nytt og friskt, noe som skaper en endring i landskapet. Akkurat som målet til fondet, nemlig en diversifisering av norsk økonomi, sier hun.

Selv om nok blir «Nysnø» i dagligtale, er det fulle navnet altså «Nysnø Klimainvesteringer AS».

– Ja, det er viktig å fortelle hva dette er når vi skal markedsføre oss hjemme og ute. Derfor skal hele navnet være med i alt vi kommuniserer ut.

Nysnø på engelsk?

– Apropos kommuniserer: Hva er nysnø på engelsk?

– Ja, det finnes faktisk ikke noe eget engelsk ord for nysnø. Korrekt oversatt blir det vel «freshly fallen snow». Men svært mange engelskspråklige vil forstå det norske ordet nysnø. Det likner på «new snow», og selv om dette ikke er et vanlig engelsk begrep, så er det forståelig.

Kalvig er veldig fornøyd med å få et vaskeekte norsk navn på fondet, og også at kombinasjonen «nor/nord» ikke brukes denne gangen. Det er oppbrukt i norsk sammenheng.

– Som du ser så på logoen, så bruker vi ø-en bevisst i designet. Det kan likne på en smilende jordklode, eller kurven i en graf.

Pop i utlandet

Kalvig har hørt fra språkfolk at ø faktisk er blitt en populær bokstav i utlandet, for eksempel i Frankrike.

– Vi er også inspirert av Snøhetta og Norrøna som jo er internasjonale aktører. Disse har gått foran og vist at det fint går an å skape en merkevare selv med en sær, norsk bokstav.

– Er det du som har funnet på navnet?

– Dette har vært en fin, kreativ prosess sammen med styret og reklamebyrået Fasett. Navnet er også forankret i næringsdepartementet.