Det handler om å ikke bare håpe og tro at det vil være bruk for norsk olje og gass i mange tiår framover, men å faktisk forstå når et skifte kommer, sier Halvorsen til Aftenbladet (aboløsning).

– Utfordringen er at vi kan komme til et punkt der det brått snur. Da kan det i verste fall føre til økt arbeidsløshet og feilinvesteringer, hvis vi ikke klarer å gjennomføre denne overgangen pent og over tid.

Halvorsen deltok på et seminar i regi av Norsk Klimastiftelse i Stavanger onsdag.

Fire år igjen

Jorden er i gjennomsnitt 1 grad varmere enn i førindustriell tid, noe vi allerede merker i form av mer ekstremvær. Ifølge FNs klimapanel vil en global oppvarming til mer enn 2 grader kunne føre til katastrofale klimaendringer.

Under klimatoppmøtet i Paris 2015 ble landene derfor enige om å jobbe for å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader sammenlignet med 1850.

Estimater fra seniorforsker Glen Peters ved Cicero senter for klimaforskning og prosjektet Global Carbon Budget viser at dersom utslippene fortsetter på dagens nivå, er det bare fire år igjen til det globale «karbonbudsjettet» er brukt opp dersom vi skal nå Paris-målet.

Hvis målet er at kloden ikke skal varmes opp med mer enn 2 grader, er det 20 år igjen av budsjettet.

Finans foran politikk

Halvorsen sier at finansnæringen nå prøver å finne ut av hvordan de skal tolke denne risikoen.

– I finansnæringen vurderer de risiko hele tiden. Det nye er at klima nå kommer opp som en risiko.

Halvorsen mener at finansnæringen ligger foran en del av de politiske miljøene når det kommer til å forstå klimarisiko.

– Man er ikke som politiker vant til å vurdere risiko, men der kan de lære av finansnæringen. Det som er den store utfordringen for Norge er å få olje- og gasspolitikken til å henge sammen med klimapolitikken.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no (krever abonnement).