Slik ser Equinor for seg vindkraftutbyggingen på Tampen i Nordsjøen. Montasje: Equinor

Equinor venter på grønt lys for havvind i Nordsjøen

Equinor håper på snarlig avgjørelse om verdens hittil største flytende havvindprosjekt i Nordsjøen.

Equinor har planene klare for Hywind Tampen, som etter planen skal bidra til å delelektrifisere inntil fem installasjoner på sokkelen. Det vil kutte CO₂-utslippene med rundt 200.000 tusen tonn.

– Vi håper å fatte en endelig investeringsbeslutning for prosjektet i høst, opplyste Hilde Røed, visepresident for bærekraft i Equinor på Fornybarkonferansen i Bergen torsdag.

Trenger milliardstøtte

Equinor har søkt om 2,5 milliarder i støtte fra Enova for å kunne gjennomføre utbyggingen av Hywind Tampen vindkraftanlegg. Det utgjør om lag 50 prosent av totalkostnaden på prosjektet.

Går alt som planlagt, skal det installeres elleve vindmøller med 8 MW-turbiner.

Disse skal delelektrifisere plattformene på Gullfaks og Snorre og vil dekke om lag 35 prosent av kraftbehovet på de fem installasjonene.

Gulen Industrihamn

Etter åtte år med prøvedrift utenfor Karmøy, ble Hywind-teknologien introdusert kommersielt utenfor Skottland i oktober 2017.

– Hywind-satsingen i Tampen-området vil også gi viktig læring til norsk leverandørindustri, sa Røed på konferansen.

Sammenstillingen av vindturbinene skal skje på Wergeland Base ved Gulen Industrihamn før de fraktes ut til feltet i Nordsjøen.

– Spennende søknad

Equinor-lederen forventer at kostnadene på Tampen-prosjektet blir lavere enn for Hywind Scotland, men understreker at de fortsatt er avhengig av drahjelp fra myndighetene.

Røed påpekte også at land med gode støtteordninger for flytende havvind, som Skottland og Hellas, står fremst i køen når selskapet skal vurdere nye prosjekter.

– Hvis vi skal bli konkurransedyktig på pris, vil vi trenge støtte på veien, sa Røed.

  • Equinor er operatør for verdens første flytende havvindpark i full skala utenfor kysten av Storbritannia (Hywind Scotland).
  • Selskapet har også planene klare for Hywind Tampen i havet vest for Sogn. Prosjektet vil få elleve turbiner og skal delelektrifisere flere installasjoner på feltene Snorre og Gullfaks.
  • I Storbritannia er Equinor også operatør for to havvindparker i stor skala med bunnfaste turbiner (Sheringham Shoal og Dudgeon). Sammen med vindparken Arkona i Tyskland (som eies sammen med EON), gir disse vindparkene fornybar energi til mer enn 1.000.000 hjem.
  • Selskapet er engasjert i utvikling av store havvindprosjekter utenfor Storbritannia, Tyskland, Polen og USA.

Kilde: Equinor

Toppsjefen for Enova, Nils Kristian Nakstad, kunne på konferansen ikke utstede noe endelig løfte om milliardstøtte til Tampen-prosjektet.

– Men det er en spennende søknad, sa Nakstad med et smil.

Risikoprofilen

Equinors fornybarsatsing skyldes, ifølge visepresident Hilde Røed, en erkjennelse av at verden på lengre sikt vil ha mindre behov for olje og gass.

– Vi ønsker å være med på den enorme veksten innen fornybar energi. Dessuten har fornybar energi en annen risikoprofil som kan sikre oss en jevn kontantstrøm som ikke er like sårbar for den stadig skiftende oljeprisen, sa hun.

Én million husstander

Flytende havvind var også tema på flust av fornybarkonferanser for ti-tolv år siden, men interessen dunstet stille og rolig bort her i landet.

Les også:

I dag er imidlertid teknologien et mer modent alternativ og på vei inn i energimiksen i flere land.

Equinor leverer nå kraft fra havvind tilsvarende forbruket til én million husstander i flere land, og på fornybarkonferansen på Høgskolen på Vestlandet ble det snakket i store ord om potensialet for havnasjonen Norge.

Like mye som vannkraften

– Vi har ikke klart å holde den farten på havvindutviklingen som vi trodde var mulig for 13–14 år siden. Men industrien har snudd seg rundt. Norge er fortsatt i førersetet, men andre land følger hakk i hæl. Vi har Europas beste vindressurser og 40–50 års historie med olje- og gassindustri. Så hvorfor nøler vi, spurte UiB-professor Finn Gunnar Nielsen, en av nestorene på havvind her i landet.

Han mener det haster med å få åpnet områder på norsk sokkel for havvind.

Nielsen har påpekt at et område på 6400 kvadratkilometer på sokkelen kan produsere like mye som vannkraften her til lands.

Havnasjonen Norge har egentlig alle forutsetninger for å bli gode på havvind. Men er vi for sent ute i dette markedet? Det er tema i denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

Selskaper omtalt i saken
Rigg logo