Equinor og operatørselskapet SSE får kontrakter for å utvikle det som blir verdens største havvindprosjekt, skriver Equinor i en melding fredag morgen.

Det er de tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A som Equinor og partneren skal utvikle.

Tilsammen skal det investeres ni milliarder britiske pund, rundt 100 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs. Prosjektet skal etter planen ha en kapasitet på 3,6 GW, og forventes å kunne levere strøm til 4,5 millioner britiske hjem, skriver selskapet.

Faste priser i femten år

«Balanseprisene for prosjektene vil være 39,650 britiske pund per MWh for Creyke Beck A og 41,611 britiske pund per MWh for Creyke Beck B og Teesside A (i reelle 2012-priser)», heter det i meldingen.

De tildelte kontraktene får faste priser for de første femten årene med drift.

– Dette gir prosjektene lang og forutsigbar inntektsprofil, skriver Equinor i meldingen.

De tre prosjektene er lokalisert rundt 130 kilometer utenfor kysten av Storbritannia. Illustrasjon: Equinor

Hvorvidt Norge er i ferd med å havne bakpå innen havvind, har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Få med deg episoden her: 

Konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, mener kostnadsreduksjonene som bransjen oppnår gjennom nye prosjekter og teknologisk innovasjon vil øke verdiskapningen for havvind fremover.

– Prosjektene gir stordriftsfordeler og synergieffekter som ytterligere styrker vår globale konkurranseevne innen havvind, sier Eitrheim.

Les mer om Dogger Bank i faktaboksen under: 

Dogger Bank

  • Ligger mer enn 130 km øst for Yorkshire-kysten i den britiske delen av Nordsjøen.
  • Havdypet varierer mellom 20 og 35 meter.
  • Hvert prosjekt vil ha en installert kapasitet på 1,2 GW. Sammen kan de tre prosjektene dekke om lag 5 % av Storbritannias samlede kraftbehov.
  • Første prosjekt forventes å komme i drift i 2023, og lisensen vil gjelde for 50 år.
  • Vindturbingeneratorene (WTG) forventes å være på 10+ MW og installert på påler.
  • Overføringssystemet vil være høyspent likestrøm (HVDC) pga. den lange avstanden til nettilkoblingspunktet på land. Dette blir første bruk av HVDC for havvind i Storbritannia.
  • Kontrakten gjelder for 15 år og justeres for inflasjon. Etter CfD-støtte vil hvert prosjekt få markedspris for elektrisitet.

– Et veiskille

Konsersjef i Equinor, Eldar Sætre, karakteriserer vinnerbudet som et veiskille for Equinors satsing på havvind.

– En full utbygging av Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Dogger Bank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i meldingen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Området har ifølge konsernsjefen svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler,

– Prosjektene er godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Sætre.

Forventer sterk interesse blant långivere

Equinor har sammen med SSE Renewables startet et joint venture-selskap for prosjektet, og vil søke om såkalt «non-recourse»-finansiering for utbyggingen.

– En initiell sondering blant potensielle långivere har vist en svært sterk interesse for britiske havvindprosjekter, skriver Equinor.

Første investeringsbesluting skal skje i løpet av neste år, og allerede tre år senere skal den første strømmen produseres.

SSE skal være operatør for utbyggingen av prosjektet, mens Equinor skal være driftsoperatør.