– Dette er en fantastisk dag for oss. 2019 har vært et historisk år for oss og et gjennombruddsår for Equinors satsing på havvind. Tidligere i år ble det klart at vi skal bygge et vindkraftverk i New York og nå får vi også tilslaget på Doggerbank. Nå tar vi steget opp i det ypperste tetsjiktet for globale vindkraftutbygginger, sier Pål Eitrheim til Aftenbladet.

Eitrheim, som er Equinors direktør for nye energiløsninger, utdyper videre:

– På samme måte som vi i sin tok bygget oss opp på olje og gass gjennom store prosjekter som Statfjord, Gullfaks, Oseberg og Troll, gjør vi det samme innenfor havvind, sier Eitrheim.

100 milliarder kroner

For det er ikke småtteri Equinor og partneren SSE, et energiselskap som er børsnotert i Storbritannia og Irland, skal i gang med i de tre prosjektene i Doggerbank området i Nordsjøen. Investeringene i perioden 2020 til 2026 er anslått til 9 milliarder pund, over 100 milliarder kroner.

Equinors andel er på 50 prosent og ligger dermed på rundt 50 milliarder kroner.

For Equinors del finansieres dette dels med egenkapital og dels med lån. I Storbritannia er det også gunstige subsidieordninger som gjør det gunstig for utenlandske aktører som Equinor å drive fram havvindprosjekter.

-Balanseprisen vi har fått tilslag på 39,65 pund per MWH gjør også at vi får en veldig god forutsigbarhet de neste første 15 årene og en helt annen risikoprofil enn på andre rent markedsrettede prosjekter.

Foto: Tommy Ellingsen

Forsyner 4,5 millioner husstander

– Kunne dere tatt del i dette prosjektet uten subsidier?

–Jeg vil heller snu på det og si at det ville gjort det mer krevende å gjennomføre denne typen prosjekter uten støtteordninger. Nettopp på grunn av støtteordningene klarer Storbritannia å tiltrekke seg store utenlandske aktører som satser på vindkraftutbygginger. Vi må også huske på at siden 2010 er utbyggingskostnader for denne typen vindkraftutbygginger kuttet med 80 prosent, påpeker Eitrheim.

Mens det planlagte vindkraftprosjektet sørøst for Long Island i delstaten New York i USA skal kunne forsyne 500 000 hjem med elektrisitet, er dimensjonene i Doggerbank-utbyggingen av en helt annen karakter: Installert kapasitet il være på 3,6 GW og kan levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.

Hvorvidt Norge er i ferd med å havne bakpå innen havvind, har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Få med deg episoden her: 

– Vanskelig uten subsidier

Fra før er Equinor også i gang med en storstilt satsing på å levere gass til britiske hjem. Spesielt har gass og fornybar vært ettertraktet ettersom myndighetene i Storbritannia faser ut kullkraftverkene. Equinor står bak 20 prosent av gassleveransene til Storbritannia.

– Kan vi forvente redusert salg av gass til Storbritannia etter hvert som dere øker vindkraftandelen i Storbritannia?

– Storbritannia har i dag en klar strategi om at gass og havvind skal være en del av energimiksen. Vi tror at samspillet med fornybar havvind i kombinasjon med gass er med på å ta ned CO₂-avtrykket. Vi ser ikke at vindsatsingen går på bekostning av gassleveransene i mange år framover. Vi tror ikke disse konkurrerer med hverandre, tvert imot forsterker og utfyller de hverandre, sier Eitrheim.