Eon varsler at de utvider sine tjenester innen drift og vedlikehold av vindparker til også å gjelde Storbritannia og Italia. Her vil de tilby både hele og skreddersydde operasjons- og vedlikeholdsløsninger for vindparkeiere i disse landene.

Begge landene har installert vindkapasitet på mer en 25.000 MW.

– Vi venter en økning i etterspørsel etter vedlikehold og gjennomgang av vindparker siden garantiperioden for mange av disse installasjonene snart utgår, sier styreleder Anja Isabel-Sotzenrath i Eon Climate & Renewables i en pressemelding.

Selskapet har vært aktiv innen vindservice i Sverige og USA siden 2015, og i Tyskland siden januar.