Se hele tildelingslisten under!

Enova har delt ut nye 118 millioner kroner til støtte for landstrømprosjekter langs kysten. Målet er å redusere utslippene fra skip som ligger i ro til kai.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og landstrøm er en viktig del av den omstillingen maritim næring må gjennom, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

25 millioner til Båtsfjord

Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, ifølge Enova.

Les også: Endelig fikk han landstrømpenger til Bergen

– Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, sier Nakstad i pressemeldingen.

Dette er de 20 prosjektene som får støtte til utbygging av landstrømanlegg:

Prosjektet i Båtsfjord er det så langt største landstrømprosjektet for Enova målt i kroner og øre, med over 25 millioner i støtte.

– Båtsfjord er en av de største fiskerihavnene i Norge, og får nå fem landstrømanlegg som sammen kan forsyne opptil 44 fartøyer samtidig. Prosjektet vil bety mye for både nærmiljøet og klimaet, og bidrar til nettopp den livskraftige forandringen vi er ute etter, sier Nakstad.

Nesten full pott til Bergen

Også Bergen kunne innkassere en etterlengtet landstrøm-seier i denne tildelingen.

16,1 millioner kroner gir Enova til utbygging av ladepunkter til offshore-skipene.

Bergen og Omland Havnevesen skyter i tillegg inn 3,5 millioner kroner i egenkapital for å bygge:

  • 2 eller 3 ladepunkter på Dokken
  • 1 punkt på Nykirkekaien som Havforskningsinstituttet kan bruke
  • 2 eller 3 punkter på Festningskaien

– Nå begynner vi å få god dekning på offshore-siden, sier konstituert havnedirektør Ulrik Jørgensen.

Slik ser ett av de eksisterende ladepunktene ut. Foto: Bergen og Omland Havnevesen

Allerede er det ett permanent og to midlertidige ladepunkter på Skoltekaien.

Med dette får Bergen minst seks, maks ni lavspente ladepunkter for offshore-skip.

Alt skal stå klart i løpet av 2018.

– Det er bare cirka fem offshore-skip som kan benytte seg av landstrøm i dag, så her har rederiene en jobb å gjøre. Investeringen er ikke avskrekkende, sier Jørgensen.

Cruise-skiputslippene fortsetter

Den eneste søknaden Bergen ikke fikk tilslag på denne gangen, er landstrøm til cruise-skipene.

– Det var som forventet. Enova sin ordning er ikke rettet mot cruise, sier Jørgensen, som legger til at cruise-skipene heller ikke er klargjort for landstrøm.

Et cruiseskip krever høyspentanlegg, som er mye dyrere.

Det er kilowattimer levert per krone i støtte som ligger til grunn for Enovas tildelinger. Siden cruise-trafikken stort sett begrenser seg til sommersesongen, er det vanskelig å få støtte, ifølge Jørgensen.

– Vi beregnet kostnaden til cirka 90 millioner kroner, mens et offshore-anlegg koster rundt 7 millioner, sier Jørgensen, som har fått på plass landstrøm til Hurtigruten.

– Nå gleder vi oss til de klargjør sine skip. Det første skal kunne ta imot landstrøm i oktober, fortsetter han.

Setter fart på elektrifiseringen

De nye tildelingene bringer Enovas totale satsing på landstrøm til godt over 300 millioner – så langt. Over 50 landstrømprosjekter langs hele kysten har fått støtte, og Enova-direktøren mener det er all grunn til å rose havnene for en offensiv tilnærming til elektrifiseringen av sjøtransporten.

– Vi hjelper dette markedet i gang for at stadig flere fartøy skal bygges med mulighet til å ta imot strøm fra land, og havnene har respondert raskt på utfordringen vår. Jo tidligere de er på banen, jo større er de kostnadsmessige ulempene for dem, ettersom det foreløpig er få fartøy som kan benytte landstrøm. Det er denne økonomiske risikoen Enova er med og avlaster, sier Nakstad.