Det norske firmaet Green Gas har utviklet et helt nytt tilsatsprodukt som øker gassproduksjonen i biogassanlegg.

Produktet har fått navnet BiogasBoost, og det er søsterselskapet Bioretur, kjent for håndtering av fiskeslam, som produserer produktet basert på blant annet avfall fra oppdrettsanlegg.

Etter mye testing det siste året er produktet nå klart for det kommersielle markedet.

Ingen kjemikalier – høyt innhold av fosfater

– Fiskeslam har stadig vært omtalt som et stort urealisert potensial for biogassproduksjon, sier Toralf Ekelund som er daglig leder i Green Gas i en pressemelding.

Selskapet utvikler produktet på en energieffektiv måte. I tillegg tørkes råvarene uten noen form for kjemiske tilsetningsstoffer.

– Problemet med en del andre metoder er at fosfater tapes gjennom fordampning i løpet av tilvirkningsprosessen, forklarer Ekelund.

BiogasBoost har høyt innhold av fosfat, noe som stimulerer bakteriene i biogassprosessen.

Dobler produksjonen

En biogassprosess kan ikke kjøres med BiogasBoost alene som substrat. Dette er et tilsatsprodukt.

– Tester viser at 20 prosentandel BiogasBoost sammen med annet organisk avfall ser ut til å være en optimal blanding, sier Ekelund.

Med tilsats av BiogasBoost i en biogassreaktor med husdyrgjødsel, viser forsøk så mye som en doblet metangassproduksjon. Per gram oppløst tørrstoff er metanproduksjonen fra BiogasBoost tre ganger høyere enn fra husdyrgjødsel.

– Det oppstår dessuten en energimessig samråtningsgevinst ved dette blandingsforholdet, noe som ikke er ukjent fra biogassproduksjon med en blanding av substrater, sier han.

Man kan anta at nesten tilsvarende gevinster kan hentes ved å tilsette BiogasBoost ikke bare til husdyrmøkk, men også kloakkslam.

Biogassanlegg som bruker matavfall som råstoff kan også være aktuelle som brukere av BiogasBoost.

– Mange biogassanlegg ønsker seg bedre lønnsomhet. Vi håper på stor pågang i tiden som kommer. Spesielt med tanke på at Innovasjon Norge gir støtte til eiere av biogassanlegg for å prøve ut alternative råstoffkombinasjoner, avslutter han.