Seaway Heavy Lifting skal installere 84 plattformstrukturer for vindturbiner og to plattformstrukturer for Offshore Transmission moduler. Hver plattform vil stå på fire pæler, som medfører at totalt 344 pæler må tømmes for sedimenter de første åtte meterne.

Deep C har tatt i bruk sin patenterte teknologi for å designe, utvikle og fabrikkere et skreddersydd verktøy (SPRT) for å utføre operasjonene, heter det i en pressemelding.

SPRT er montert i en spesialisert ramme som plasseres på toppen av pælen og låres ned og sentraliseres i pælen ved hjelp av en subseakran. Alle funksjonene styres av operatører på overflaten.

Utstyret er nå klargjort og mobilisert på kundens fartøy. De første operasjonene offshore vil starte i nær fremtid.

– Dette er en strategisk viktig kontraktstildeling for Deep C, som har gitt oss muligheten til å demonstrere våre evner til å levere komplekse skreddersydde løsninger. Design, engineering, fabrikasjon og testing har blitt fullført på rekordlav tid til kundens store tilfredshet. Dette viser også hvordan man kan oppnå gode resultat som leder til innovasjon og gode løsninger, gjennom tett samarbeid med kunde, sier Odd Gustav Kvalvåg, daglig leder i Deep C i meldingen.