– Jeg tror mange bedrifter på Vestlandet ikke har vært vant til å tenke i disse baner. Det kommer mange flere søknader fra miljøer knyttet til NTNU i Trondheim og fra Østlandet. På Vestlandet har de gode hodene vært opptatt av oljeindustrien, og vi har ikke hatt tid til å benytte oss av muligheten, sier Kalvig.

Søknadshjelp

Hun leder forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger, og mener akademia og bedrifter kan bli flinkere til å samarbeide. Derfor blir bedrifter i Rogaland nå invitert til et seminar der de skal få hjelp til å utforme gode søknader om støtte til forskning og innovasjon.

– Rogaland har levd godt av oljen, og ligger langt nede på statistikk over hvilke forskningspenger som kommer til vår region, sier hun.

På Forskningsrådets liste over midler som er tildelt kompetanseprosjekter for næringslivet, kommer Sør-Trøndelag på en suveren førsteplass, Hordaland på fjerde og Rogaland på sjetteplass:

Kilde: Norges Forskningsråd

Til høsten blir det lyst ut nye midler innen Forskningsrådets EnergiX-program, som støtter forskning på fornybar energi. 340 millioner kroner er satt av til prosjekter i næringslivet.

– Her tror jeg oljeindustrien har enormt mye å tilføre. For meg handler dette også om omstilling, sier Kalvig.

Vil bygge bro

Bedrifter som søker må samarbeide med forskningsmiljøer, og også bidra med egne midler i tillegg til de som de eventuelt får tildelt.

– Vi har lyst til å bygge bro mellom industri og forskning. Store selskaper som Statoil og Lyse har egne avdelinger som jobber med dette, men mindre bedrifter kan trenge hjelp med terskelen på å komme gjennom. Dette kan være et uryddig landskap å navigere i. Vi vil gjøre det enklere, sier Kalvig.

Avmystifisere

Sammen med Olav Mellemstrand fra Validé og representanter fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, VRI og IRIS stiller hun derfor opp med søknadshjelp til bedrifter som trenger det på torsdag.

– Mange enkeltbedrifter oppfatter søknadssystemet til de ulike virkemidlene som komplisert. På et slikt møte kan vi informere, avklare og avmystifisere, sier Hilde Aarsheim, regionansvarlig for Rogaland i Norges forskningsråd.

Hun sier Rogaland gjør det bra innen et program som Petromaks, som gjelder petroleumsforskning.

– Men når det gjelder EnergiX, får vi få søknader herfra. Dette blir en mobilisering til de fornybare ordningene til virkemiddelapparatet, sier hun.