Forskere tilknyttet Global Carbon Project anslår at de globale utslippene fra fossile energikilder og industri vil stige 2 prosent i 2017.

Siden utslippene de siste tre årene har flatet ut, var det håp om at økningen var over, og at de snart ville begynne å synke. Nå ser det i stedet ut til at økningen fortsetter.

– Dette er svært skuffende, sier Corinne Le Quere, som har ledet arbeidet med den nye studien, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Le Quere, som er ansatt ved University of East Anglia i Storbritannia, mener tiden er i ferd med å renne ut for målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Økning i Kina

Hovedårsaken til de økende globale utslippene er at CO2-utslippene fra fossile energikilder i Kina igjen vokser betydelig.

De siste årene har Kina satset massivt på fornybare energikilder som sol og vind. Myndighetene i landet sier de jobber med en plan om å forby bensin- og dieselbiler og gå helt over til elbiler.

Men Kina står samtidig for en svært stor del av verdens industriproduksjon. Alle fabrikkene bidrar til at landet med verdens største befolkning også har verdens største utslipp av klimagasser.

Miljøorganisasjonen Greenpeace peker på at lokale kinesiske myndigheter har gjort store investeringer i infrastruktur og byggeprosjekter som løfter utslippene, ifølge New York Times.

Trump satser på kull

Den nye studien ble presentert mandag i Bonn, hvor utsendinger fra hele verden er samlet til en ny runde med klimaforhandlinger.

Her forsøker de å komme videre i diskusjonene om hvordan Parisavtalen skal iverksettes – til tross for at Donald Trump har erklært at han vil trekke USA ut av avtalen.

Han har tidligere kalt klimaforskning «svindel» og «bullshit». Presidenten prøver å fjerne lover og regler som begrenser utslippene i USA, og vil i stedet satse på kullkraft.

I 2017 ser det ut til at CO2-utslippene i USA vil gå litt ned, i tråd med utviklingen de siste ti årene. Men bruken av kull – som forårsaker svært store CO2-utslipp – ser ut til å øke, for første gang på fem år.