Den siste tida har Gassnova vært i forhandlinger med Statoil og Shell om driften ved Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Den nåværende avtalen for drift utløper i august i år.

I tillegg til Statoil og Shell har Total nå undertegnet en intensjonsavtale om å bli med på samarbeidet.

– TCM er en bærebjelke i regjeringens strategi for CO2-håndtering. Vi legger nå et godt fundament for videre drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Den planlagte videreføringen av senteret til 2020 krever samtykke fra Stortinget og EFTAs overvåkingsorgan ESA.