BKK hadde i årets første kvartal et konsernresultat på 381 millioner kroner – en oppgang på 89 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

– Resultatbedringen skyldes i stor grad høyere kraftpris og høyere kraftproduksjon, sier konsernsjef Jannicke Hilland i en børsmelding.

BKK-styret forventer imidlertid at Norden i en normalsituasjon vil preges av kraftoverskudd og lave priser i årene som kommer.

– De lave prisene utfordrer den norske fornybarnæringen. BKK møter de lave prisene og endringene i markedene og rammebetingelser med målrettet arbeid med kostnadsforbedringer, skriver selskapet i børsmeldingen.