Torsdag åpnet konstituert statssekretær Terje Halleland renovasjonsselskapet IVARs nye biogassanlegg på Grødaland på Jæren.

– Det er en stor dag for IVAR. En milepæl, forteller IVAR-sjef Kjell Øyvind Pedersen til Aftenbladet.

Biogassanlegget, som er et av Norges største for mottak av slam og matavfall fra privathusholdninger, industri og næringsliv, har kostet renovasjonsselskapet rundt 800 millioner kroner.

Fakta
  • Pris: Rundt 800 millioner kroner
  • Hva: Biogassen blir oppgradert til biometan før det går inn på Lyses gassnett for salg. Biorestene fra utvinningen brukes til gjødsel, jordblandinger eller jordforbedringsmiddel.
  • Hvordan: På Grødaland benyttes kloakkslam, matavfall og industriavfall til produksjonen.

– Skulle man valgt hvilket som helst sted i Norge å bygge et biogassanlegg, så er dette plassen, sier statssekretær Terje Halleland.

– Mer enn klima og miljø

Han viste til avfall fra den store befolkningen, næringsmiddelsindustrien, det store landbruket og ikke minst Lyses eksisterende gassnett.

– Biogass handler om mye mer enn klima og miljø. Det handler også om å utnytte ressurser, verdiskapning og arbeidsplasser.

– Nå har IVAR og deres samarbeidspartnere gått i front med biogassanlegget på Grødaland. Skal vi minske fotavtrykkene vi setter i miljøet, må vi ta i bruk de mulighetene vi har. Det er nærligende at noen kjenner sin besøkelsestid å kjøper produktet som produseres her, legger Halleland til.

– Hva legger du i det?

– For eksempel at vi ser på kollektivtransporten som en kunde. Ferjer eller busser ville vært det naturlige å se mot, svarer han.

Det var Rogaland fylkeskommunes ambisiøse mål for å endre energibruk, ny fornybar energiproduksjon og redusering av klimagassutslipp, som fikk fortgang på byggingen av biogassanlegget på Grødaland.

Men foreløpig kjører bussene i Rogaland på biodiesel, og ikke biogass, noe NHO mener må endres.

– Viktig brikke i klimasatsingen

Vararordfører Mons Skrettingland (H) i Hå kommune mente biogassanlegget kun vil få poistive konsekvenser for landbruket.

– Det er en stor dag for Hå kommune, og en viktig brikke i klimasatsingen, sier Skrettingland.

Statssekretær Terje Halleland under åpningen av det nye biogassanlegget på Grødaland. Foto: Fredrik Refvem

Flere andre steder i Norge er det også startet bygging av biogassanlegg. Blant annet Hordaland og Sør-Trøndelag.

Hva er biogass?

Tore Woll i Energigass Norge forklarer:

Biogass er basert på råstoff som avløpsslam (folkelig sagt kloakk), matavfall, husdyrgjødsel eller andre organiske stoffer. Ved å bruke disse til å produsere biogass, får en et fullverdig drivstoff samtidig som det produseres gjødsel som kan brukes til å produsere ny mat som igjen gir avfall, avløpsslam og dermed ny biogass, biogjødsel og slik fortsetter sirkelen.