16. februar 2010 vedtok Fylkestinget «Regionalplan for energi og klima i Rogaland». I et 73 siders langt dokument presenterer fylkeskommunen et høyt ambisjonsnivå for å endre energibruk, ny fornybar energiproduksjon og redusering av klimagassutslipp.

Fakta

Biogassanlegget på Grødaland

  • Pris: Rundt 800 millioner kroner
  • Hva: Biogassen blir oppgradert til biometan før det går inn på Lyses gassnett for salg. Biorestene fra utvinningen brukes til gjødsel, jordblandinger eller jordforbedringsmiddel.
  • Hvordan: På Grødaland benyttes kloakkslam, matavfall og industriavfall til produksjonen.
– Det var veldig tydelig uttalt at de ønsket biogass- og fjernvarmeproduksjon. Det er kun IVAR alene eller i samarbeid med Lyse som kan få det til, sier IVAR-sjef Kjell Øyvind Pedersen til Aftenbladet (krever innlogging).

Dermed fikk IVAR fortgang på planene om å bygge et nytt biogassanlegg.

– IVAR har noen lovpålagte oppgaver. Vi må rense avløpet og behandle matavfall, så er spørsmålet hvilke prosesser vi starter for å få det til. Tidligere var kompostering på Hogstad den beste løsningen, men med tiden kommer nye løsninger og nå er biogassteknologien i rivende utvikling. Samtidig satte Kyoto-avtalen krav til den norske klimapolitikken, og det førte til fylkeskommunens ambisjoner i den omtalte energi og klima-planen. Dermed ble løsningen å bygge anlegget på Grødaland, forteller han.

Trenger en langsiktig kunde

IVAR-sjefen mener krav om biogass for kollektivtrafikken i fylket vil være avgjørende for realiseringen av nærings-, miljø- og klimatiltak.

– Det var aldri noen avtale, men det var en forståelse at bussene kunne drives på biogass herfra, forklarer Pedersen.

På IVARs nettsider om prosjektet på Grødaland står det:

«Biogassanlegget på Grødaland og anlegget på Mekjarvik vil kunne dekke det samlede drivstoffbehovet for alle regionens busser».

I et høringsnotat sendt ut til kommunene på Nord-Jæren skriver samferdselssjef Gottfried Heinzerling i Rogaland fylkeskommune at motorstyrken på busser drevet på biogass gir utfordringer på Bussveiens store busser. I tillegg gir biodiesel langt på vei samme miljøgevinst, men til en lavere kostnad, skriver han.

– Blir trist

– Jeg blir trist av at man lar en slik mulighet gå fra seg. I alle fall når det er snakk om et teknologivalg som er miljømessig mye dårligere, og som hverken fremmer nasjonalt eller regionalt næringsliv. Det sitter noen byråkrater og hevder at motorene ikke er store nok. Det er feil, mener Pedersen.

Regionens potensiale for produksjon av biogass er mer enn 600 GWh, ifølge IVARs beregninger. Det tilsvarer mer enn 60 millioner liter diesel med 180.000 tonn CO2-utslipp.

– De tar ikke innover seg mulighetene, synergier med andre næringer og hele miljøregnskapet. Avgjørelsene blir tatt på feil grunnlag.

Pedersen forteller at de har diskutert muligheten for å selge biogassen ut av fylket, men at de ikke har konkludert med noe.

Les hele saken på Aftenbladet.no (abo-tjeneste)