I februar meldte oljeserviceselskapet Aker Solutions at de hiver seg på flytende havvind.

De har kjøpt seg inn i Principle Power Inc som leverer flytende vindkraft-teknologi. Nærmere bestemt et flytende fundament for vindturbiner offshore.

Til å begynne med har de kjøpt opp fem prosent av selskapet, men skal øke andelen til ti prosent før året er omme, med opsjon på enda større oppkjøp.

Vil overføre kompetanse til norsk sokkel

Kapasiteten på offshore havvind er forventet å bli over det dobbelte innen 2022, sammenlignet med 2016-tall. Olje- og energidepartementet sin ambisjon er å åpne ett til to områder for flytende havvindkraft i norsk farvann, og i årets statsbudsjett la regjeringen penger i potten til en pilotpark.

Det store spørsmålet for norske bedrifter er om en av storbedriftene vil trekke lasset, og spytte i midlene som kan få parken opp og stå, slik at de mindre bedriftene også får muligheten til å bli med i dette gryende globale markedet.

Aker Solutions seiler muligens inn som svaret.

– Hva skal til for at det blir aktuelt for dere å være med på en demopark i Norge?

– Vi har lang erfaring og bred kompetanse med å designe og levere flytende installasjoner offshore. Aker Solutions vil gjerne ta del i å overføre denne kompetansen til flytende havvind, også på norsk sokkel, svarer Hans Petter Øvrevik.

Han leder selskapets samarbeid med Principle Power innenfor flytende havvind.

– Bør drifte oljerigger med vindenergi

– Slik vi ser det bør et pilotprosjekt i Norge basere seg på tekniske konsepter som har brede anvendelsesområder globalt, fortsetter Øvrevik.

Aker Solutions mener at for å ta et steg lengre enn det som er gjort for pilotprosjekter for flytende vind andre steder, bør prosjektet ha som mål å omfatte minst ett av følgende nyvinninger:

  1. Offshore vind til å drifte olje- og gassinstallasjoner.
  2. Ti eller flere enheter for å vise evne til å gjøre flytende vindprosjekter i større skala.

Fordelen med flytende havvind er at man kan sette opp vindturbiner i dypere vann, og lenger ut fra land.

Her er vinden sterkere, faren for belastning fra krappe bølger er mindre, man slipper visuell forurensning tett på land og en del potensielle konflikter med skipsfart.

Det er imidlertid fortsatt en problem at flytende havvind er mye dyrere enn bunnfast.

Skal bidra til å kutte kostnader

Aker Solutions er overbevist om at de er riktig selskap for å bidra til å kutte kostnader.

– Vi har vist evne til å kutte kostnader ganske mye innen service til olje- og gassindustrien. Det skal vi også bidra med innen flytende havvind, hvor trenden nå er at vindmøllene blir stadig større, sier Øvrevik.

Han påpeker at industrien nå er inne i startfasen med å teste ut ulike havvindsystemer på tre til seks enheter, med Statoils pilotpark utenfor Skottland som den første. Statoil har vist interesse for enda større flytende havvind-prosjekter i nær fremtid.

– Vi ser veldig klare trender i markedet, hvor offshore-vind er i ferd med å bli konkurransedyktige med andre energiformer, også uten subsidier. Flytende havvind ligger lengre bak, men vi ønsker å ta en ledende rolle i utviklingen av flytende som et fullverdig alternativ. Dette vil også muliggjøre utbygginger på steder hvor det i dag ikke er mulig, på grunn av havdyp og bunnforhold.

Norwegian Energy Partners har beregnet det europeiske havvind-markedet til cirka 250 milliarder kroner i året de neste 5-10 årene.

I 2016 dro norske redere inn over fire millioner kroner fra havvind.