Prototypen er utstyrt med vindgenerator og solcellepanel, og skal sende signaler til Sjøtrafikksentralen i Vardø. Foto: Kystverket

Denne signalstasjonen skal drives på sol og vind

For første gang skal skipstrafikken overvåkes med en basestasjon driftet på batteri, vindenergi og solceller.


  • Susanne RIslå Andersen
Publisert

I juni setter Kystverket opp prototypen på en landbasert basestasjon som automatisk skal identifisere skip utenfor Svalbard.

Signalstasjonen er utviklet for iskalde forhold og miljøvennlig drift. Frem til sommeren 2017 skal den testes ut i operativ drift, og overvåke skipstrafikk til og fra Longyearbyen.

‒ Det som er unikt med denne basestasjonen er at den kun skal driftes ved hjelp av batterier, vindgenerator og solceller. Dette er nybrottsarbeid i utviklingen av slike basestasjoner, sier fungerende sjøsikkerhetsdirektør Trond Langemyr i Kystverket.

Signalstasjonen blir en del av AIS -nettverket i Norge. Systemet er innført av FN sin sjøfarts-organisasjon IMO for å forbedre sikkerhet og trafikkovervåking, og mottar signaler som viser fartøyets posisjon, kurs og fart, samt data om fartøyets identitet.
[factbox]

Skal sjekke batterikapasitet

Den siste tiden har testing pågått i Trondheimsfjorden. Nå vil Kystverket se om den også duger i arktiske strøk:

– Nå skal vi få testet den ut i reelle forhold, i lange perioder med mørketid. Det viktigste blir å sjekke om kapasiteten er god nok når det ikke er sol, men kun vind som holder batteriene i live, sier Langemyr.

I dag overvåkes skipstrafikken utenfor Svalbard ved hjelp av satellittbasert AIS. Det er ifølge Kystverket ikke godt nok grunnlag for at sjøtrafikksentralen i Vardø skal kunne følge skipsbevegelsene kontinuerlig.

Norges to AIS-satellitter, AISSat-1 og AISSat-2, passerer Svalbard med 90 minutters intervaller og gir trafikkinformasjon i en periode på fem til ti minutter.

Det landbaserte signalsystemet som skal testes ut vil kunne gi oppdaterte data over skipsbevegelser hvert 10. sekund.

Rigger seg for økt trafikk

I 2015 ble det registrert over 600 lospliktige seilaser på Svalbard, av disse var nærmere 230 passasjer- og cruiseskip og rundt 180 lasteskip.

– Vi satser sterkt på å bedre skipsovervåkingen i disse områdene. Det har vært en økning i skipstrafikken her, og på lengre sikt venter vi oss en betydelig økning av skip som seiler forbi. Derfor er det viktig å komme igang allerede nå med en bedret havovervåking. Vi får også bedre oversikt over andre fartøy i området som kan bistå i eventuelle redningsaksjoner.

Kartet viser hvor Kystverket ønsker å plassere basestasjonene. Illustrasjon: Kystverket

Etter testperioden skal prototypen settes i produksjon. Langemyr forteller at det er planer om å etablere flere landbaserte basestasjoner hvor tilgang til strøm og kommunikasjon er en utfordring.

– Hvis det blir isfritt over polhavet, vil Svalbard ligge midt i smørøyet for den korteste skipsruten mellom Europa og Asia. Det kan øke trafikken betydelig i øde områder med dårlig kommunikasjon.

Trenger lite vedlikehold

Med vind- og solcelleenergi som energikilde er prototypen både energieffektiv og miljøvennlig, og vil kun ha behov for vedlikehold hver sjette måned.

Basestasjonen er utstyrt med 20 batteripakker på totalt 3330 amperetimer. Det kan drifte både AIS basestasjonen og satellittkommunikasjon i seks måneder uten strømtilførsel. Når et batteri er utladet vil strømmen automatisk koble seg opp til neste batteri, noe som ifølge Langemyr er avgjørende for stasjoner i øde områder.

‒ Vi skal også se hvordan vi best mulig kan overvåke batteriene for å få størst mulig effekt ut av dem.

Når basestasjonen er i stabil drift vil den kontinuerlig sende data til overvåkingssystemene til sjøtrafikksentralen i Vardø.

Langemyr tror uttestingen vil vekke oppmerksomhet internasjonalt.

– USA, Canada og Russland vil nok se med interesse på resultatene, for å se om de kan benytte løsningene.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail