Driftssjef Tor Kristian Gyland og administrende direktør Knut Molaug i Green Mountain, foto: Jonas Haarr Friestad

Jubler for redusert el-avgift for datasenter

– Dette er svært viktig for oss, sier Knut Molaug hos datasenterbedriften Green Mountain

Publisert

I revidert statsbudsjett varsler regjeringen at den i statsbudsjettet for 2016 vil foreslå en endring, slik at store datasenter betaler en redusert el-avgift. Ifølge bransjeorganisasjonen IKT-Norge vil endringen gjelde fra 1.1.2016.

Det betyr lavere strømregning for Green Mountain, og andre bedrifter som huser bedrifters serverparker i egne datasentre.

– Det siste halvannet året har vi fått dårligere betingelser enn våre naboland fordi de har redusert el-avgiften for datasentre. Nå får vi like konkurransevilkår og det er særdeles viktig, sier Knut Molaug hos Green Mountain på Rennesøy.

Kan redusere kostnader med en fjerdedel

Regjeringen opplyser ikke hvor stor avgiftsredusjonen er, men Bellona og IKT-Norge har begge jobbet for nær en halvering av dagens nivå på 12,39 øre per kilowattime. Dersom regjeringen etterkommer det ønsket, mener Molaug at de kan redusere sine driftskostnader med en fjerdedel.

– I datasenterbransjen, så er strøm nesten 50 prosent av driftskostnadene. Dersom avgiften halveres, betyr det at vi får redusert våre driftskostnader med en fjerdedel.

IKT- Norge: Kan bli stormakt

Med god tilgang på fornybar energi og et kjølig klima er Norge godt egnet fra naturens side til å huse store datasenter. Blant internasjonale selskap er det et voksende ønske om bruke datasentre som forsynes med fornybar energi som vannkraft.

  • Vil du ha flere saker fra Sysla? Følg oss på Facebook!

El-avgiften ble av bransjeorganisasjonen IKT-Norge fremhevet som en av årsaken til at Apple valgte Danmark, da selskapet investerte over 14 milliarder kroner i nye datasentre tidligere i år. Nå er generalsekretær Per Morten Hoff langt mer fornøyd.

– Dette er et meget viktig næringspolitisk grep som kan bidra til etablering av en helt ny grønn industri i Norge.

Første steg på veien

En annen organisasjon som er godt fornøyd med dagens nyhet er Bellona.

– Grønne datasentre er moderne industriutvikling og Bellona har jobbet lenge for at de skal få redusert el-avgift, sier seniorrådgiver for energi og industri, Runa Haug Khoury

Hun mener likevel dette bare er første steg på veien for at datalagring kan bli storindustri for Norge.

– En naturlig oppfølger er å styrke nasjonal infrastruktur for bredbåndsfiber, både innad i Norge og til kontinentet. I tillegg må det gjøres en koordinert salgsinnsats, slik at store internasjonale aktører som Apple og Facebook velger å bruke norske datasenter.

Tro på utslag i avtaler

Hoff forteller til Sysla at IKT-Norge, sammen med partnere, er i dialog med flere større aktører som vurderer Norge for sine datasentre, men har utsatt beslutningen i påvente av ny el-avgift.

Også hos Green Mountain er dagens nyhet viktig i pågående samtaler.

– Vi er i dialog med store aktører, og det er klart at dette vil være viktig for oss i de samtalene, bekrefter Knut Molaug.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail