EU enig om hva som er “grønt”

EU-parlamentet har blitt enig om et regelverk for hva som kan kalles “grønt”.

Publisert

EU-parlamentet har blitt enig om et rammeverk for hva som skal kunne kalles “grønne” investeringer, skriver Financial Times.

Regelverket, kalt en taksonomi, er ment til å hindre såkalt grønnvasking ved at selskaper og myndigheter får investeringene til å fremstå mer grønne enn de er.

For at rammeverket skal tre i kraft må det formelt godkjennes også av medlemslandene i EU, som ifølge avisen er ventet innen utgangen av året.

Rammeverket vil være en milepæl for grønne investeringer, ettersom det vil være den første overordnede standarden på området. Rammeverket vil kunne gjøre det enklere for investorer å vri investeringer i grønn retning, som igjen vil kunne føre til lavere finansieringskostnader for grønne virksomheter.

Sjefen for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, har uttalt at hun ønsker å gjøre klima til en helt sentral prioritet for sentralbanken, men at hun venter på dette rammeverket for å avgjøre hva som er “grønt”. Den europeiske sentralbanken bruker månedlig milliarder av euro på kjøp av verdipapirer for å støtte opp om den europeiske økonomien.

Lederen for EU-parlamentets miljøkomite sier ifølge FT at reglene vil “lage en ny gramatikk for finansmarkedene for å avgjøre hva som er grønt og ikke”.

Rammeverket deler inn investeringer i tre grupper: grønn, muliggjørende (enabling) og overgang (transition). Den første merkelappen vil trolig dekke fornybare virksomheter, mens de to siste vil inkludere investeringer som bidrar til reduksjoner i utslipp, slik som innsatsfaktorer til fornybar energi, skriver FT.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail