NY BÅT: Selfa Arctic, Norled, Servogear, Hyon og LMG Marin har utviklet båten Zeff som skal kunne gå med en fart på 40 knop når den kommer opp på foiler. Drivstoffet vil være flytende hydrogen. ILLUSTRASJON: ZEFF.

Milliondryss til maritime hydrogenprosjekter

BKK-ledet industrigruppe og miljøet rundt Flakk Gruppen i Ålesund får til sammen 71 millioner kroner i støtte for å forsyne maritim næring med hydrogen i stor skala.

Publisert

I november ble det kjent at BKK danner et konsortium med Equinor, franske Air Liquide, rederiene Norled, Wilhelmsen og Viking Cruises.

Havneeier Norsea Group, forskningsstiftelsen Norce og den maritime næringsklyngen NCE Maritime Cleantech er også med. Målet er å utvikle mulighetene til å forsyne maritim næring med flytende hydrogen i stor skala.

I høst søkte prosjektet støtte fra Pilot-E-programmet. Fredag ble industrigruppen tildelt 33,5 millioner kroner i støtte for å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.

Totalt delte Pilot-E-programmet ut 95 millioner kroner fordelt på fire prosjekter som skal utvikle utslippsfri teknologi.

– Ambisiøse prosjekter

Foruten den BKK-ledede industrigruppen, mottar også Flakk Gruppen og deres samarbeidspartnere støtte for maritime hydrogenløsninger. Til sammen stikker de to prosjektene av med nesten hele potten, til sammen 71 millioner kroner:

  • Konsortiet ledet av BKK i Bergen mottar 33,5 millioner kroner for å utvikle en storskala forsyning for flytende hydrogen som er tenkt som et første skritt mot en nasjonal infrastruktur for hydrogen.
  • Hellesylt Hydrogen Hub, ledet av Flakk Gruppen i Ålesund får 37,6 millioner kroner for utvikling og produksjon av hydrogen til nullutslippsferger- og cruiseskip i Geirangerfjorden.

Enova omtaler de to prosjektene som ambisiøse og begrunner tildelingen med at de vil bidra til at hydrogen raskere kan tas i bruk i den maritim sektoren langs kysten.

– Dette er en viktig dag for industrien og for maritim sektor. I Norge pågår det for tiden hydrogenprosjekter innenfor cruiseskip, offshorefartøy, ferge og hurtigbåt, men for å få fart på skipsfartens overgang til nullutslippsløsninger trenger vi å få opp en forsyningskjede for grønt hydrogen. Dette prosjektet gir dermed stort potensial for både industribygging og betydelige utslippsreduksjoner, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

Hvilken rolle kan hydrogen spille i det grønne skiftet? Det har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Det BKK-ledede prosjektet omfatter hele verdikjeden fra produksjon, lagring og transport av flytende hydrogen, til bruk om bord i Norled, Wilhelmsen og Viking Ocean Cruises sine fartøy. Prosjektet skal dessuten utvikle et nytt og fleksibelt distribusjons-konsept som også omfatter nullutslippsterminaler på NorSea sine baser for lagring og bunkring. Disse hydrogenterminalene vil også gjøre det mulig å forsyne busser og tungtransport.

Industrigruppen har som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første kvartal 2024.

Grønnere Geirangerfjord

Også i Ålesund mottas tildelingen med jubel.

– Vi er både stolte og glade for å ha blitt tildelt finansiering fra Pilot-E-ordningen slik at vi sammen med våre dedikerte og kompetente partnere kan utvikle, produsere og levere grønt hydrogen til bruk i den kjente verdensarvfjorden, sier Knut Flakk som er styreleder og eier av Flakk Gruppen.

Hellesylt Hydrogen Hub er en industrigruppe ledet av Flakk Gruppen i Ålesund som ellers består av Hexagon Composites, Hyon, strømleverandøren Tafjord, skipsverftet fiskerstrand, Gexcon, forskningsinstituttet Sintef og Stranda kommune som sentrale samarbeidspartnere.

En overgang til hydrogen for fergene som går mellom Hellesylt og Geiranger vil gi nullutslipp og redusere CO₂-utslippene i Geirangerfjorden med 2370 tonn per år, skriver Flakk Gruppen i en pressemelding. Produksjonsanlegget vil også kunne levere hydrogen til lastebiler, busser og andre kjøretøy i regionen.

Flakk Gruppen i Ålesund får 37,6 millioner kroner for utvikling og produksjon av hydrogen til nullutslippsferger- og cruiseskip i Geirangerfjorden i Møre og Romsdal. Arkivfoto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Flakk-prosjektet starter opp i januar 2020, med sikte på levering av grønt hydrogen senest i 2023.

Foruten de to maritime hydrogenprosjektene, mottok også Skanska og BKK støtte for prosjekter som skal redusere de høye utslippene fra bygg- og anleggssektoren.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail