Fra havvindkraftanlegget Horns Rev i Danmark. Foto: Fredrik Refvem

Gigantbank struper fossile investeringer

Den europeiske investeringsbanken setter foten ned for fossil energi og vil bruke et norsk oljefond på klimainvesteringer fram mot 2030.


  • Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad
Publisert

Denne uken vedtok Den europeiske investeringsbanken, EIB, verdens største offentlige bank, en ny utlånspolitikk som vil kutte finansiering til de aller fleste fossile prosjekter når den nå prøver å bli verdens første «klimabank».

Noen land, som Tyskland og Italia, har presset på for smutthull som kan gi mulighet for at fossile gassprosjekter kan støttes av banken.

I vedtaket heter det at Den europeiske investeringsbanken vil avslutte finansieringen av fossile prosjekter fra slutten av 2021. I framtiden vil banken bidra til å sette ytterligere fart i energieffektivitet, fornybar energi og energiinnovasjon.

Banken vil sette av 1000 milliarder euro – 10 000 milliarder kroner – i bærekraftige klimainvesteringer fram mot 2030, og banken vil samordne finansieringsvirksomheten med målene i Paris-avtalen fra slutten av 2020. Dette er omtrent like mye som det norske oljefondet er verdt i dag.

– Klima er det viktigste temaet på vår politiske agenda. Forskere anslår at vi for tiden styrer mot mellom 3 og 4 grader temperaturøkning innen slutten av århundret. Hvis det skjer, vil store deler av planeten vår bli ubeboelig, med katastrofale følger for mennesker rundt om i verden, sier bankens president Werner Hoyer i en pressemelding torsdag.

Klimarisiko har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

Det europeiske investeringsbanken ble opprettet allerede i 1958 da Roma-traktaten ble etablert. Banken eies av EU, og den ble grunnlagt for å fremme økonomisk utvikling med vekt på å støtte mindre utviklede regioner i EU.

– Gjør et kvantesprang

De siste fem årene har banken lånt ut mer enn 65 milliarder euro i støtte til finansiering av fornybar energi, energieffektivisering og distribusjon.

– Vi har i mange år vært Europas klimabank. Vi har nå besluttet å gjøre et kvantesprang. Vi skal slutte å finansiere fossil energi, og vi lanserer den mest ambisiøse klimainvesteringsstrategien som er gjort av noen offentlig institusjon, sier Werner Hoyer.

Den internasjonale klimaorganisasjonen 350.org som har hovedsete i New York i USA, er kritisk til smutthullet som ser ut til å bli gitt for investeringer i gassprosjekter. Men organisasjonen påpeker i en pressemelding at Den europeiske investeringsbanken mellom 2013 og 2018 lånte ut 6,2 millioner euro daglig til fossile selskaper, og når dette kuttes vil det merkes hardt hos den fossile industrien.

– Når verdens største offentlige utlåner mer eller mindre bestemmer seg for å droppe fossil energi, vil finansmarkeder over hele verden merke dette. Dette er begynnelsen på slutten for utlån til klimaødeleggende investeringer.

– Dessverre har gasslobbyen klart å få Tyskland og EU-kommisjonen til å lage noen smutthull i politikken, noe som gjør døra åpen for enkelte klimaødeleggende gassprosjekter. De burde heller tatt inn over seg den voksende listen over rørledninger, gassterminaler og skiferbrønner som droppes takket være lokal motstand, sier Kate Cahoon i 350.org i Tyskland.

Er gass redningen for et kullavhengig Europa og en bro til fornybarsamfunnet, eller er den bare en del av problemet? Hva vil gass bety for norsk oljebransje i framtiden? Hør podkast her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail