Bertel O. Steen Power Solutions. Fra venstre: Daglig leder Ove Johan Solem, Eirik Nesse, direktør for forretningsutvikling og Arnstein Andreassen, direktør for utslippsfrie løsninger. Foto: Bendik Støren.

Vil erobre Norden fra Laksevåg

Laksevåg-baserte Bertel O. Steen Power Solutions skal levere det elektriske fremdriftssystemet til den nye Ole Bull-fergen, og vil ta teknologien til resten av Norden.

Publisert

I kjølvannet av den omfattende elektrifiseringen av større ferger, som allerede er godt i gang, holder markedet for utslippsfrie passasjer- og hurtigbåter på å etablere seg.

Laksevåg-baserte Bertel O. Steen Power Solutions, tidligere kalt Bostek, har i over 50 år levert dieselmotorer fra MTU i Tyskland, som er mye brukt på hurtigbåter og lignende. Basert på teknologi utviklet i Molde gjør selskapet seg nå klar til en fremtid med lavere utslipp, samtidig som de etablerer seg i resten av Norden.

Liten og lett

Eirik Nesse, direktør for forretningsutvikling hos Bertel O. Steen Power Solutions, sier utfordringen for de mindre båtene er å holde både vekten og volumet på fremdriftssystemene nede.

– Mens en større ferge knapt merker om du plasserer 20 tonn med batterier under dekk, – det blir bare som en ekstra trailer – ville det senket en hurtigbåt, sier Nesse.

Nye Ole Bull blir elektrisk. Illustrasjon: YSA design

Elektriske fremdriftssystemer til mindre passasjerbåter og hurtigbåter, som kanskje skal gå mer enn 20 knop over lengre tid, har ikke blitt gjort industrielt før. Dette markedet er nå i etableringsfasen, sier han.

Kjøpte el-kompetanse

Ove Johan Solem, daglig leder ved Bertel O. Steen Power Solutions, sier de så at kundene deres begynte å bli opptatt av elektriske og hybride løsninger i 2016. På det tidspunktet var det dieselmotorer som gjaldt for dem.

– Vi kunne svært lite om det, vi var jo et dieselselskap og hadde vært det i 50 år. Så vi gikk ut i markedet og så etter noen som kunne noe. Da fant vi Inpower, og så kjøpte vi de, sier Solem.

Den helelektriske fergen «Barmen» bruker fremdriftssystemene til Bertel O. Steen Power Solutions. Foto: Måløy Verft

Inpower fungerte som et datterselskap frem til forrige uke, da de ble fullstendig innlemmet i Bertel O. Steen Power Solutions. De seks ansatte, som holder til i Molde, ble satt til å utvikle nye hybride og fullelektriske fremdriftsløsninger.

Nå har selskapet landet to prosjekter basert på teknologien: Fergen mellom Barmen og Bramsund i Selje i Nordfjord er allerede i drift. I tillegg kommer den nye elektriske båten til Ole Bulls komponisthjem på Lysøen i Os, som nå er under bygging.

Utvider til Norden

Samtidig som Laksevåg-selskapet nå leverer elektriske fremdriftssystemer til båter, utvider de tilstedeværelsen sin til hele Norden. Utvidelsen er drevet av agenturet på MTU-motorene, men åpner også for større distribusjon av den norskutviklede teknologien.

– Vi blir en nordisk aktør, og går fra å leve av diesel til å levere nullutslippsløsninger, sier Solem.

For to uker siden åpnet de kontor i Sverige og Finland, og fra første oktober i år har de også kontor i Danmark. Fortsatt skal virksomheten styres fra Damsgårdsveien.

I første runde er det de norske hurtigbåtrutene som skal ut på anbud, men Solem tror de andre nordiske landene etter hvert vil følge Norges eksempel.

Hos Bertel O. Steen Power Solutions står de forskjellige generasjonene dieselmotorer for hurtigbåter oppstilt. Neste generasjon motor er elektrisk, med strøm fra batterier. Fra venstre: Arnstein Andreassen, direktør for utslippsfrie løsninger, daglig leder Ove Johan Solem og Eirik Nesse, direktør for forretningsutvikling. Foto: Bendik Støren.

– Norge er fremst, men dette kommer i Norden også. Spesielt i de store byene ved sjøen, der vannveien ofte kan være den mest direkte, sier Solem.

Han mener myndighetenes krav til nullutslipp har satt norske leverandører i førersetet.

– Norske myndigheter har krevd det beste i verden. Den markedsmuligheten vi får ved at man har så høye ambisjoner for lav- og nullutslipp gjør at vi kan utvikle løsninger som i neste omgang gir oss et fortrinn for alle andre, sier Solem.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail