Nina Jensen mener kombinasjonsbruk av havområder er en spennende løsning, der man kan dele på noen av kostnadene og skape nye forretningseventyr. Bildet er tatt under en paneldebatt i 2013. Foto: Jon Ingemundsen

Havvind kan være «grønn stikkontakt for fiskeoppdrett til havs»

Utsira Nord, rett utenfor Rogalands kyst, er anbefalt sted for både vindkraft og oppdrett. Kan det kombineres?


  • Hanne Undem
  • Stavanger Aftenblad
Publisert

– Kombinasjonen av havvind og oppdrett på et felles område er en spennende idé, og det er viktig at vi kommer i gang med slike prosjekt, sier marinbiolog og leder i REV Ocean, Nina Jensen, til Stavanger Aftenblad.

Jensen er en forkjemper for bedre forvaltning av de norske havområdene, og tok tidlig til orde for at Oljefondet burde trekke seg ut av kull og i stedet investere i fornybar energi.

– Flerbruk av havområder gjør at man kan løse flere samfunnsutfordringer samtidig. I dette tilfellet kan energien fra havvind brukes til matproduksjon. Det som er viktig er at det gjøres på en bærekraftig måte, sier Jensen.

Norsk tradisjon å dele kunnskap og erfaring

Stiim Aqua Cluster er et samarbeid mellom rundt 70 bedrifter om utvikling av ny teknologi og nye innovasjoner for bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

– Alt ligger til rette for at Norge skal bli ledende innen havbruk til havs, og dette representerer store muligheter for industrien på vestlandet, sier Andreas Heskestad, klyngeleder i Stiim Aqua Cluster.

Tirsdag arrangerte næringsklyngen et seminar om havvind og havbruk til havs i samarbeid med Norwegian Offshore Wind Cluster, Eigersund Næring og Havn og Norsk Industri.

– Tanken er at havvind kan forsyne havbruket med strøm, og på denne måten være en «grønn stikkontakt til havs» for å realisere ambisjoner om en klimanøytral næring.

Heskestad understreker at vi med dagens teknologi ikke kan drive med oppdrett hvor som helst, og må ta steg for steg.

Kart over Indrebakken (Utsira Nord) og Norskerenna Sør, to av områdene som er anbefalt for vindkraft. Utsira Nord er i tillegg anbefalt for havbruk. Foto: Stiim Aqua Cluster

Enormt potensial, men usikker bransje

– Dette er en umoden bransje, men toget går fort. Dersom selskaper vil inn i bransjen må de gjøre det nå, for den blir fort lukket slik som man har sett tendenser til med bunnfast vind, hvor bransjen nesten er lukket, sier Axel Norman, study manager ved Aibel.

Norman mener optimismen er litt for stor, og at olje og gass ikke gir en fribillett inn i havvind- og havbrukssektoren.

– Potensialet er helt enormt, men selskapene som skal være med må tørre å gå inn for en langsiktig satsing. Vi må være åpne for å tenke helt fundamentalt nytt, sier han.

Utvikling av teknologi har skutt fart de siste årene, spesielt innenfor fiskeoppdrett.

– I det internasjonale markedet ligger Norge langt framme i teknologien, men vi er nok fortsatt ikke helt i mål. Det er viktig at vi får testet ut nye prosjekt, sier Nina Jensen.

Det er flere utfordringer med å drive oppdrett langt til havs, avhengig av havområdet.

– Mye vær og vind stiller ekstra krav til konstruksjon og hva slags type anlegg man har.

Arctic Offshore Farming er et resultat av samarbeidet mellom Aker Solutions og Norway Royal Salmon, og etter planen vil den være klar i løpet av 2020. Den skal plasseres i området Fellesholmen utenfor Kvaløya i Troms. Foto: ILLUSTRASJON: NRS

– Å skape arbeidsplasser er det viktigste

– Vi har vært heldige som har hatt en gullkrukke av oljeinntekter, men ingen gullkrukke varer evig. Nå må vi bli mye bedre på økonomisk prioritering.

Jensen mener at arbeidsplasser bør være i fokus.

– Nå er vi så heldige som har et enormt oljefond, og dette er en betydelig økonomisk sikkerhet når vi nå går vekk fra oljealderen.

Jensen refererer til våre naboland som bevis på at man kan ha en tilsvarende eller høyere levestandard uten oljeinntekter.

– Sverige og Danmark har klart seg fint uten oljeinntekter. Det dreier seg om å skape nye industrieventyr, som kan være verdifulle drivere for årene som kommer.

Ligger fremtiden til norsk oppdrett offshore? Hør episoden av Det vi lever av her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail