Ståle Kyllingstad. Foto: Marie von Krogh.

Mange somler med det grønne skiftet – men IKM er en spydspiss

Er det grønne skiftet en trussel eller en mulighet for bedriftene på Vestlandet? Mange bedrifter venter med å ta omstillingen inn over seg, ifølge siste utgave av Vestlandsindeks.


  • Ove Heimsvik
Publisert

– Jeg mener det haster å tenke over hva det grønne skiftet betyr for egen bedrift, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, til Aftenbladet.

Hvert kvartal lager banken Vestlandsindeks i samarbeid med Respons Analyse. Her blir 300 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane spurt om resultater og forventninger.

En trussel?

Vestlandsindeks viser at nær halvparten av bedriftene i landsdelen ser det grønne skiftet som en mulighet. I denne gruppen, altså de som ser det som en mulighet, er 57 prosent av de spurte allerede i gang med å gjøre endringer.

Ytterligere 21 prosent planlegger å være i gang i løpet av det neste året.

Samtidig har 26 prosent av bedriftene ennå ikke har tatt stilling til om det grønne skiftet skal betraktes som trussel eller mulighet.

10 prosent av de spurte sier de betrakter det grønne skiftet som en trussel – en ikke veldig konstruktiv tilnærming, skal vi tro bankdirektøren.

– Det å integrere bærekraft og klima vil være «licence to operate» i tiden framover. Dét tror jeg enhver bedrift må ta inn over seg. Dette er forventninger man blant annet vil møte fra investorer som kan vurdere å gå inn med kapital, sier Janbu Fresvik til Aftenbladet.

Hennes råd til bedriftene er å være i forkant:

– Å være i forkant er som regel billigere enn å tilpasse seg krav i siste liten. På den måten kan du unngå brå og store omstillingskostnader.

– IKM er en spydspiss

Sparebanken Vest-direktøren trekker fram IKM og Ståle Kyllingstad som et rogalandsk eksempel på en spydspiss.

– Det er ekstremt viktig at toneangivende aktører går foran og viser vei i det grønne skiftet. Det kan gjøre at flere ønsker å være med på reisen. IKM er én av bedriftene som gjør nettopp dette, sier Janbu Fresvik.

Aftenbladet har tatt kontakt med Kyllingstad for å få IKM-eierens syn på saken, men han ønsker ikke å kommentere saken.

God driv i økonomien

Vestlandsindeks for fjerde kvartal, som blir offentliggjort torsdag, forteller at det er god driv i økonomien i Rogaland og at de mest oljetunge bedriftene leder an som de mest optimistiske for framtiden.

Samtidig melder bedriftene om økte kostnader.

– Vi ser at forventningene til lønnsomhet går noe ned. Det henger blant annet sammen med at mange av bedriftene i undersøkelsen importerer varer. Siden den norske krona er så svak som nå, blir importvarene dyrere, forklarer Janbu Fresvik.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail