Rapporten Klimakur 2030 blir presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (t.v.) på Sentralen i Oslo. Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Klimakur foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2

Utredningen Klimakur viser at det er mulig å kutte halvparten av kvotepliktige utslipp innen 2020, men det forutsetter at virkemidlene kommer raskt på plass.


  • NTB
Publisert

I utredningen er mulige utslippsreduksjoner og tiltakskostnader for 60 ulike klimatiltak analysert i flere ulike sektorer.

Miljødirektoratet lister opp flere forslag til hva som kan kuttes. De mener blant annet at det kan kuttes 11,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i veisektoren gjennom ytterligere elektrifisering av biler og vare- og tungtransport, og 5,1 millioner tonn reduksjon i jordbruket.

Foreslår kostholdsendringer og nullvekst i biltrafikken

Direktoratet lister opp flere forslag til hva som kan kuttes, og det er i veisektoren det kan kuttes mest. De mener blant annet at det kan kuttes 11,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i veisektoren gjennom ytterligere elektrifisering av biler og vare- og tungtransport, gjennomføring av nullvekstmålet og bedre tilrettelagt logistikk.

– I løpet av det neste tiåret forventes det at teknologiutviklingen gir et tilstrekkelig utvalg av utslippsfrie kjøretøymodeller som vil dekke tilnærmet alle transportsegmenter og bruksområder. Det innebærer at de politiske målene for nullutslippskjøretøy er mulige å nå, gitt tilstrekkelig ladeinfrastruktur og styrking av virkemidler som legger til rette for raskere innfasing av elektriske kjøretøy, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

De mener videre det er utslippsreduksjonspotensial i jordbruket på 5,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det største reduksjonspotensialet ligger i mindre matsvinn og endrede kostholdsvaner, ifølge utredningen.

– Tiltaket forutsetter at forbrukerne endrer vaner, heter det.

Deretter må jordbruket tilpasse produksjonen til etterspørselen og øke produksjonen av korn, frukt, bær og grønt der forholdene er egnet.

I utredningen foreslås det videre at bønder gjennomfører ulike fôr- og gjødseltiltak, og at den største barrieren for mange av disse tiltakene er at de ikke er lønnsomme med dagens støttemidler.

Skipsfart har stort potensial for klimakutt

Skipsfarten er sektoren med nest størst potensial for CO2-kutt etter veitransportsektoren, ifølge rapporten, som anslår utslippspotensialet i sjøfart, fiske og havbruk til 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

Det vil imidlertid kreve omfattende teknologiutvikling. Flere av de utslippsfrie teknologiene er i dag umodne og dyre, påpekes det.

– Mange ulike aktører må på banen for å få fortgang i utviklingen av nullutslippsfartøy, sier Einar Vik Arset, direktør for Kystverket.

Størst potensial er det i overgang fra tradisjonelt drivstoff til løsninger basert på strøm, understrekes det.

SV og Rødt med klar klimabeskjed til regjeringen: – Gjennomfør!

– Dette er inspirerende og oppløftende og viser at Norge kan gjennomføre store kutt i utslippene av klimagasser, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Men det haster å komme i gang, og regjeringen må slutte å dra føttene etter seg. Vi har bare en beskjed til regjeringen: gjennomfør!, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes stemmer i:

– Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte klimagassutslippene, men da må vi handle raskt. Regjeringen har ikke vist handlekraft tidligere. Det er de nødt til å gjøre nå.

– Vi kan ikke basere de nødvendige klimakuttene på at folk skal endre kostholdet sitt og kjøpe elbiler uten at regjeringen legger om den grunnleggende klimapolitikken, framholder han, men påpeker samtidig at kuttene må skje på en sosialt rettferdig måte.

SV mener samtidig at oljeindustrien, som er Norges største forurenser, ikke må gå fri.

– De må også pålegges store utslippskutt gjennom et nytt klimaforlik, slik SV har foreslått mange ganger, sier Lysbakken.

Er havvind fremtiden til Norsk næringsliv? Hør episoden om havvind i Sysla-podkasten Det vi lever av:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail