NY BÅT: Selfa Arctic, Norled, Servogear, Hyon og LMG Marin har utviklet båten Zeff som skal kunne gå med en fart på 40 knop når den kommer opp på foiler. Drivstoffet vil være flytende hydrogen. ILLUSTRASJON: ZEFF.

BKK og Equinor går sammen for å lage flytende hydrogen

En ny industrigruppe har nå funnet sammen for å se om det er mulig å forsyne maritim næring med flytende hydrogen i stor skala.


  • Ådne Lunde
Publisert

– Målet vårt er å få til en helhetlig nasjonal verdikjede for flytende hydrogen, sier forretningsutvikler i BKK, Bjørn Sundland.

BKK danner nå et konsortium med Equinor, franske Air Liquide, rederiene Norled, Wilhelmsen og Viking Cruises. Havneeier Norsea group, forskningsstiftelsen Norce og den maritime næringsklyngen NCE Maritime Cleantech er også med.

Norce skal bidra med forskning på sikkerhet, samfunn og teknologi.

Industrigruppen har søkt prosjektstøtte fra Pilot-E programmet.

Søker støtte

Der har Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge satt av til sammen 120 millioner kroner, øremerket blant annet til «En helhetlig leveransekjede for hydrogen». Søknaden blir avgjort 12. desember.

– Vi er rigget og klare til å drive frem dette prosjektet om vi får midler. BKK er prosjektkoordinator, og detter en del av vår nasjonale strategi for elektrifisering, sier Sundland.

Sundland peker på det store energibehovet der direkte elektrifisering ikke er mulig. Derfor er også flere rederier med i samarbeidet. Nordled bygger allerede den første hydrogenfergen, og Viking Ocean Cruises jobber med løsninger for nullutslipp når de besøker norske fjorder fra 2026.

– Best mulig pris

– Betyr dette at dere ønsker å utnytte innestengt kraft i BKK-systemet?

– Vi ser på dette også, men ikke nødvendigvis. Her har vi en nasjonal tilnærming. Vi vurderer flere produksjonssteder, ikke minst med tanke på å utnytte restvarme og oksygen, for å kunne tilby hydrogen til en best mulig pris, sier Sundland.

Industrigruppen regner med et norsk marked for flytende hydrogen på mellom 20 og 30 tonn daglig fra 2024. Fordelen med flytende hydrogen i forhold til hydrogen i gassform, er at den flytende har tre til fire ganger så høy energitetthet. Det går også mye raskere å fylle den på et fartøys tanker. Flytende hydrogen lagres dessuten ved lavere trykk, noe som minsker faren for lekkasje.

Industrigruppen vil:

  • Stimulere til verdiskaping i maritim sektor.
  • Løse behovet for ren energi til ferger, hurtigbåter og cruiseskip i norske fjorder.
  • Bidra til nullutslipp i havnene.

– På alle disse feltene kan hydrogen være løsningen, sier Sundland.

– Kan levere i 2024

Industrigruppen har nå søkt støtte til studier som kan føre frem til en investeringsbeslutning. Da er det BKK, Equinor og Air Liquide sammen med mulige andre investorer som vil løfte prosjektet videre.

– Vi har en realistisk ambisjon om å komme i gang med levering av hydrogen første kvartal 2024, sier Sundland.

Air Liquide har alt planer om en stor hydrogenfabrikk i Nevada i USA der de vil produsere 30 tonn daglig. Nå vil de også være med i Norge.

Forretningsutvikler i Air Liquide, Alexandre Nordvik, skriver i en e-post at de har stor kompetanse på teknologi, produksjon og distribusjon av hydrogen globalt og kan levere flere av de teknologiske løsningene for verdikjeden.

Hvilken rolle kan hydrogen spille i det grønne skiftet? Det har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail