Fellesforbundets Roger Myklebust er kritisk til arbeidsavtalene for arbeidere som bygger ut vindkraftanlegg til Norsk Vind AS i Bjerkreim. Foto: Jon Ingemundsen

– Vindkraftarbeidere tjener mindre enn 100 kroner timen

Arbeidere som bygger vindkraftanlegg for Stavanger-selskapet Norsk Vind i Bjerkreim, har arbeidskontrakter hvor de tjener under 100 kroner timen. – Dette er helt på trynet, sier Roger Myklebust i Fellesforbundet.


  • Tor Gunnar Tollaksen / Stavanger Aftenblad
Publisert

Fredag morgen rakk Fellesforbundet å få arbeidere ved Bjerkreim Vindkraftanlegg organiserte slik at de står sterkere i kampen mot sosial dumping. Kontrakten med timelønn på 9,63 euro i timen har arbeiderne opplyst eksisterer overfor Fellesforbundet.

Arbeidsbetingelsene for de som bygger Bjerkreim Vindkraftanlegg for Stavanger-selskapet Norsk Vind, er langt fra i henhold til norske lønns- og arbeidsvilkår.

Aftenbladet har sett kontrakter med timelønn mellom 11 og 13 euro.

Etter at Aftenbladet tok kontakt med Norsk Vind, tar selskapet grep for å ordne opp i vilkårene for de ansatte.

Aftenbladet har fått se det fagforeningene sitter på av arbeidskotrakter. De ser slik ut:

Utenlandske arbeidere

– Dette er egentlig helt på trynet og en stygg sak, sier Roger Myklebust, leder i Fellesforbundet 176 Dalane Fagforening.

Norsk Vind står som ansvarlig utbygger, mens det er det danske selskapet Fair Wind som er hyret inn til å montere vindmøllene. Fair Wind er et såkalt Nuf-selskap, norskregistrert utenlandsk foretak, med norsk kontoradresse, uten ansatte. Selskapet har hovedkontor i Vejle i Danmark.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å få noen kommentar fra Fair Wind.

Fair Wind har inngått arbeidsavtaler arbeidere, hvor timebetalingen er helt nede i 96 kroner timen.

Jan Helge Vassbø, Rune Haaland og Marit Brevik fra aksjonsgruppen Motvind som hadde en markering i Bjerkreim fredag. Haaland snakker med Per Ove Skorpen i Norsk Vind som bedyrer at de skal følge norsk lov og er i kontakt med Arbeidstilsynet. Foto: Jon Ingemundsen

Arbeiderne på vindkraftanlegget er fra ulike nasjoner. Blant disse nasjonene finner vi Litauen, Polen, Spania og Italia.

Bjerkreim Vindkraftanlegg skal bestå av 70 vindmøller og skal settes i drift i 2020. Da vil det være blant landets største.

Effekten av vindkraftproduksjonen fra anlegget er på 294 MW med en produksjon på 1000 Gwh, noe som tilsvarer forbruket til 55 000 husholdninger. Prosjektutvikler, bygge- og driftsansvarlig er Stavanger-selskapet Norsk Vind AS, mens selskapet Luxcara står som eier.

– Toppen av isfjellet?

I Norge er det ikke generell minstelønn, men i noen bransjer er det innført allmenngjøring av tariffavtaler for å hindre sosial dumping. Blant annet for å sikre at utenlandske arbeidstakere ikke får dårligere lønn- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Både bygg og industriarbeid er blant bransjene hvor det er minstelønn.

For byggfag er minstelønnen for ufaglærte med ett års bransjeerfaring på 196,50 kroner timen. For arbeidstakere under 18 år er den på 126,50 kroner timen.

– Her er det allmenngjort en tariffavtale med absolutt krav om minstelønn. Dette er totalt brudd med norske lønns- og arbeidsvilkår og dreier seg slik vi ser det om arbeidslivskriminalitet, påpeker Myklebust.

Med tanke på at Norsk Vind er involvert i en rekke store vindkraftverkutbygginger i Norge, lurer Myklebust og kollega Torgrim Førland på om saken i Bjerkreim bare er toppen av isfjellet, og at disse forholdene er gjennomgående for prosjekter hvor Norsk Vind er ansvarlig utbygger.

Aksjonsgruppen Motvind aksjonerte utenfor vindkraftutbyggingen i bjerkreim fredag morgen. Her er Jan Helge Vassbø og Carl Omlie ved porten som fører inn til vindkraftutbyggingen. Foto: Jon Ingemundsen

Etter dansk lov?

– Norsk Vind ansvarlig

I arbeidskontrakter kommer det også fram at kontraktene er utformet i henhold til dansk lovverk. Dette reagerer også Fellesforbundet på, men de er tydelige på at dette er noe Norsk Vind skulle hatt ansvar for å avdekke.

– Uansett hvordan vi vrir og vender på dette her, kommer ikke Norsk Vind utenom at de har på-se-plikt når det gjelder at arbeidskontrakter skal tilfredsstille norske lønns- og arbeidsvilkår. Det har de ikke gjort i denne sammenheng. Om dette skyldes forhold hos underentreprenøren eller i Norsk Vind spiller i denne sammenheng liten rolle, det er Norsk Vind som er ansvarlig for at en rekke arbeidere har blitt underbetalte. Her bør det også fremmes krav om full tilbakebetaling i henhold til det arbeiderne har krav på, understreker Torgrim Frøland.

Norsk Vind er et Stavanger-basert selskap med hovedkontor på Tjensvoll i Stavanger. Det er Per Ove Skorpen som er daglig leder, mens en av gründerne bak selskapet er Rune Hersvik, som også står som mediekontakt.

Rune Hersvik er medgründer og mediekontakt i Norsk Vind. Foto: Jon Ingemundsen

Aftenbladet har stilt Rune Hersvik og Per Ove Skorpen flere spørsmål. Fra svarene kommer det ikke fram hvordan Norsk Vind AS kunne la dette skje eller om arbeidene vil stanse inntil det er ryddet opp i arbeidsforholdene for de underbetalte arbeiderne.

Per Ove Skorpen svarer kort følgende i en e-post:

«Vi setter veldig pris på at vi har blitt kontaktet om påståtte ulovligheter hos en leverandør som utfører arbeid på vårt vindkraftprosjekt. Vi er veldig opptatt av og stiller sterke krav om at norske lover og regler skal følges for både våre kontraktspartnere og deres underleverandører.»

«Vi har som en del av vår påseplikt hatt dette temaet jevnlig oppe i møter med leverandørene. Vi ønsker nå å sikre en god gjennomgang av de faktiske forhold og avventer derfor videre kommentarer inntil vi har alle fakta på bordet.»

Norsk Vind vil nå rydde opp

Etter at Aftenbladet gjorde Norsk Vind oppmerksomme på saken, ble det fredag klokken 12.53 sendt ut en pressemelding om at selskapet vil ta grep overfor underleverandører som underbetaler fremmedarbeidere:

«Fellesforbundets avdeling vil bli kalt inn til møte for å gjennomgå og diskutere ulovlighetene kan avsluttes slik at arbeiderne får utbetalt riktig lønn, inklusive etterbetalt tilgodehavende differanser for den tiden de har jobbet på anlegget».

Del på
facebooktwitterlinkedinemail