NOSCA-Clean Oceans skal jobbe for å finne løsninger på plast og marin forsøpling i havet. FOTO: Rich Carey / Shutterstock / NTB scanpix

Vil bruke norsk oljevernteknologi til å bekjempe marin forsøpling i havet

Den nyopprettede oljevern-klyngen ønsker å bli verdensledende innen bekjempelse av plast og marin forsøpling.

Publisert

Fredag kom nyheten om at NOSCA-Clean Oceans får status som en såkalt arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet.

Den nyopprettede klyngen vil ta i bruk norsk teknologi fra oljevernberedskap til å bekjempe plast og annen marin forsøpling over hele verden.

Tildelingen skjedde i Oslo fredag formiddag, hvor moderniseringsminister Monica Mæland offentliggjorde de nye klyngeprosjektene fra Innovasjon Norge.

NOSCA-Clean Oceans får status som en såkalt arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet. Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge

Overførbar kunnskap

Klyngen springer ut fra fagforumet NOSCA (Norwegian Oil Spill Control Association) og består av 24 medlemsselskaper, deriblant Framo, Kongsberg Satellite, Norce, Kystverket, SpillTech og Equinor (se faktaboks for fullstendig oversikt).

– Det er en stor anerkjennelse av klyngens utviklingspotensial når vi ønsker å ta kompetanse og teknologi fra oljevern et steg videre. Det er en tøff nasjonal konkurranse for å bli tatt opp, så vi er svært stolte over å få status som Arenaklynge, sier påtroppende klyngeleder i Clean Oceans, Eirik Langeland i en kommentar.

«Norwegian Innovation Clusters» er et statlig finansiert klyngeprogram, og et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Klyngeprogrammet skal bidra til å utvikle og forsterke samarbeidsbaserte aktiviteter som skal gjøre klyngene mer attraktive og styrke innovasjonsevnen i de enkelte bedriftene.

– Clean Oceans-navnet er valgt fordi det nå handler om mer enn oljeforurensning. Særlig plastproblematikken er hyperaktuell, men vi har også sett den siste tiden hvor stor skade giftige alger kan gjøre. Vi har kunnskap og erfaring som kan gi banebrytende resultater. Klyngestatus vil sikre finansieringen slik at vi til å begynne med å ansette egne folk, sier styremedlem i NOSCA og Markedssjef i Framo, Geir Christian Helgesen.

Moderniseringsminister Monica Mæland offentliggjorde de nye klyngeprosjektene fra Innovasjon Norge. Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge

Vil bli verdensledende

Clean Oceans vil ha base på Marineholmen i Bergen sammen med de andre klyngene NCE Seafood Innovation Cluster, GCE Ocean Technology og NCE Maritime CleanTech.

Målet er at kombinasjonen av norsk oljevernteknologi og offshore spisskompetanse skal kunne bidra til å løse de enorme utfordringene verden står ovenfor når det gjelder plast og annen marin forsøpling i havet.

Ambisjonen er ifølge ledelsen å skape en verdensledende arena for teknologiutvikling og nye løsninger på feltet.

– Vi i Norge er verdensledende innenfor oljevern. Posisjonen som ledende på løsninger for oppsamling av marint avfall og plast i havet er enda ledig. Den ønsker vi å ta, sier Christian Testman som er prosjekteier av den nye klyngen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail