Hywind Tampen. Illustrasjon: Equinor.

Equinor får 2,3 milliarder til havvind i Nordsjøen

Equinor og resten av partnerskapet bak Hywind Tampen får 2,3 milliarder kroner i statsstøtte til det som blir verdens største flytende havvindpark.


  • NTB
  • Marianne Borchgrevink-Brækhus
Publisert

Beløpet til anlegget som skal bidra til å forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med fornybar energi, er det største fra statsforetaket Enova noensinne. Det er Olje- og energidepartementet som gir den endelige godkjennelsen før prosjektet kan bygges.

– For oss handler dette tilsagnet om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering og alle de positive ringvirkningene det kan ha både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid fremover, sa administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova da prosjektet ble presenterte i Oslo torsdag.

Et topptungt lag var på plass for å fortelle om havvindparken. Fra regjeringen kom statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og statssekretær Richard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet.

Sammen med Nakstad fortalte Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, om Hywind Tampen.

5 milliarder kroner

Equinor presenterte prosjektet første gang i august i fjor. Den er budsjettert til å koste 5 milliarder kroner, og vil bestå av elleve flytende havvindturbiner i Nordsjøen.

Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte rundt en tredel av gassen plattformene bruker i dag. Ifølge Enova vil prosjektet redusere CO2-utslippene med cirka 200.000 tonn hvert år plattformene er i drift.

I dag er det bare én flytende havvindpark i verden. Equinors egen Hywind Scotland består av fem vindturbiner på 6 MW hver. Mens bunnfast havvind har gjennomgått en rask utvikling og er i ferd med å bli konkurransedyktig, er det fremdeles et godt stykke igjen dit for flytende havvind.

– Dette prosjektet alene vil naturligvis ikke være nok, men det vil være et viktig steg mot kommersialisering ved at det vil utløse betydelig innovasjon som Equinor og deres leverandører kan ta med seg ut i markedet, sa Nakstad.

I drift i 2022

Går alt etter planen, skal vindparken være i drift i løpet av 2022.

– Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sa konserndirektør Pål Eitrheim.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) poengterte at målet er å få ned kostnadene for flytende havvind slik at teknologien kan tas i bruk av mange land, og dermed redusere de globale klimagassutslippene.

– Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi. Derfor har regjeringen siden 2013 økt bevilgningene til Enova betydelig. Det har gitt dem økonomiske muskler til å kunne støtte prosjekter av denne størrelsen, sa statsråden.

Kan bli verdens største

Havvindparken er budsjettert til å koste om lag 5 milliarder kroner. Equinor har søkt om 2,5 milliarder i støtte fra Enova for å kunne gjennomføre utbyggingen av Hywind Tampen vindkraftanlegg.

Går alt som planlagt, skal det installeres elleve vindmøller med 8 MW-turbiner. Disse skal delelektrifisere plattformene på Gullfaks og Snorre og vil dekke om lag 35 prosent av kraftbehovet på de fem installasjonene.

Dersom planene blir realisert, vil Hywind Tampen bli verdens hittil største flytende havvindprosjekt.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har tidligere uttalt at Enova kan bruke oppsparte penger til å støtte utbyggingen av Equinors vindkraftprosjekt.

– Som klima- og miljøminister har jeg sørget for at Enova har rammeverket og er rigget til å ha penger nok til å ta en faglig vurdert beslutning om støtte til utbygging av Hywind Tampen. I regjering har vi sørget for at Enova-potten er økt fra 1,8 til 3,2 milliarder kroner i året. Enova er sterkt nok og har store nok økonomiske ressurser til det økonomiske løftet i denne forbindelse, sa Elvestuen til Stavanger Aftenblad i mai.

Kritikk og støtte

– Equinor tar ikke hensyn til fiskeinteressene i Hywind-prosjektet, uttalte Norges Fiskarlag tidligere i sommer.

Rådgiver Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet viste til at mølleparken vil dekke et havområde på 9 kvadratkilometer på overflaten, og opp til 22 kvadratkilometer med forankringssystemer på havbunnen.

– Legges det opp mot Snorrefeltet i stedet, på samme kote, så er det ikke til hinder for noe fiske. Nå er det planlagt midt mellom de to oljefeltene Snorre og Gullfaks. Her kommer det i konflikt med trålingen, sa han.

Fremskrittspartiets energipolitisk talsmann Terje Halleland er av en annen oppfatning.

– Dersom dette stemmer, er jeg veldig fornøyd med at det nå ser ut til at Enova støtter det prosjektet som har kommet lengst i utviklingen av norsk havvind. Hvis disse planene blir realisert, er det viktig at prosjektet inkluderer hele verdikjeden slik at hele kompetansen til norsk industri løftes, sier han til NTB.

Equinor og partnerne legger opp til en mulig investeringsbeslutning for Hywind Tampen i høst.

Hvorvidt Norge er i ferd med å havne bakpå innen havvind, har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Få med deg episoden her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail