Nye energispareløsninger skal testet ut på Hydros aluminiumsanlegg på Karmøy.

Sterke Hydro-tall, nå kommer Karmøy-piloten

Hydro investerer 3,9 milliarder kroner i piloten på Karmøy som skal sikre det selskapet hevder er verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon. Selskapet melder onsdag om sterke regnskapstall for siste kvartal.

Publisert

– Dette er en stor dag for norsk industri. Norge trenger flere bein å stå på. Hydro gjør kunnskap om til grønn teknologi, sier næringsminister Monica Mæland (H)

Hydro har fattet en formell investeringsbeslutning om å utvikle et fullskala pilotanlegg på Karmøy for å verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon. En endelig byggebeslutning for prosjektet, med et totalt kostnadsestimat på 3,9 milliarder kroner, er avhengig av at Hydro sikrer en robust kraftløsning for teknologipiloten, skriver selskapet i en børsmelding.

Energiforbruk ned 15 prosent

– Karmøypiloten vil bli den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår. Beslutningen viser dermed vår tiltro til den norske teknologiklyngen og Norges fremtidige posisjon for bærekraftig produksjon av aluminium i et globalt klimaperspektiv, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Gjennom teknologipiloten har Hydro ambisjon om å redusere energiforbruket med 15 prosent per kilo aluminium produsert målt i forhold til verdensgjennomsnittet og med det minste CO2-fotavtrykket i verden.

Støtte fra Enova

Pilotanlegget er planlagt med en årlig produksjonskapasitet på om lag 75.000 tonn, med mulig oppstart tidligst i andre halvår 2017. Enova har støttet prosjektet med 1,5 milliarder kroner. EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente nylig denne støtten.

– En viktig forutsetning for prosjektet er nå bekreftet, og vi fortsetter derfor arbeidet med å ta prosjektet videre mot en endelig byggebeslutning. Vår verdensledende teknologiorganisasjon arbeider på høygir for å forberede byggestart, som vi håper å kunne avklare tidlig neste år. Det viktigste som gjenstår er å få på plass en totalløsning for kraft til pilotanlegget, sier Brandtzæg.

Avtale med Lyse

Hydro har den siste uken inngått en ny kraftkontrakt med Lyse Produksjon AS på 330 GWh pr år for perioden 2031-2040, som dekker en tredel av kraftbehovet til pilotanlegget i denne perioden. Hydro arbeider aktivt for å dekke inn det resterende kraftbehovet for piloten fram mot en endelig byggebeslutning.

Hydro har tidligere fått forsikringer fra Statnett om at strømnettet i regionen vil kunne utvides i takt med industriutbygging på Karmøy.

Sterke kvartalstall

Samtidig med investeringsbeslutningen melder Norsk Hydro onsdag om et sterkt kvartal med rekorder for virksomheten innen bauksitt og alumina og innen primærmetall.

Aluminiumselskapet leverer et underliggende driftsresultat på 2.886 millioner kroner, en oppgang fra 1.490 millioner i tredje kvartal og 471 millioner i fjerde kvartal 2013.

– Jeg er glad for å legge fram de beste kvartalsresultatene vi noen gang har rapportert siden vi ble et rent aluminiumselskap i 2007. For andre kvartal på rad ser vi også en solid forbedring i driftskostnadene ved Alunorte og Paragominas, i tillegg til økt produksjonsnivå, som reflekterer robust drift, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

[table id=174 /]

Del på
facebooktwitterlinkedinemail