F.v. Silisiumblokker fra Elkem, Asko Vests soldrevne carport, Solbes sine solceller på Svalbard og prosjektleder Trine Berentsen. Foto: Elkem/FUSen/Oreec

Vil samle norsk solbransje

Skal jobbe enda tettere for å ta større del av voksende marked.

Publisert

– Potensialet for solkraft på norske bygg er på ca. 20 TWh i året, så hvorfor skal ikke vi ha et hjemmemarked, spør Trine Kopstad Berentsen, prosjektleder i Oslo Renewable Energy & Environment Cluster.

Hun leder arbeidet med Arena Solklyngen. Like før påske sendte de inn en prosjektskisse for å bli tatt opp i klyngeutviklingsprogrammet Arena.

Men tanken om samarbeid er ikke ny.

– Det startet i 2013, da var det Institutt for Energiteknikk som tok initiativ sammen med OREEC, for å skape en samarbeidsplattform og en møteplass med et forretningsperspektiv.

Avkrefte myter

Til nå har nettverket jobbet med å kartlegge barrierer for vekst av solenergi i Norge.

– Kompetanse og tilgjengelighet på soldata har vært gjentakende tema. Det er noen myter rundt solforholdene i Norge som må møtes med fakta, mener Berentsen.

Markedsmessig vil de videre dele aktivitetene i to spor: eksport og global satsing og å utvikle et norsk hjemmemarked.

– I Norge vil vi konsentrere oss om byggsektoren i stor grad. Bygningsintegrert bruk av solceller er et område hvor vi opplever økende interesse for tiden, spesielt fra arkitekter.

Bedriftene vil jobbe tettere sammen

Sentralt i et slikt klyngeprosjekt står selvsagt de enkelte bedriftene.

Verkssjef Geir Ausland ved Elkem Solar i Kristiansand ser frem til tettere samarbeid med resten av bransjen.

– For oss er dette en anledning til å jobbe tett sammen med de andre norske aktørene. Vi har tro på at det vil gi synergier på tvers, prosjektsamarbeid og spin-offeffekter jeg tror vi kan dra nytte av.

I likhet med Ausland tror forskningsdirektør Ole Jakob Sørdalen i teknlogibedriften Eltek at tettere samarbeid vil være frukter.

De har sitt hovedvirke innenfor kraftelektronikk og telekom og vil satse tyngre på solenergi med sine strømomformere og strømforsyningssystem.

– Norge er et lite land og det er en stor fordel som vi må utnytte. Det gir oss i praksis muligheten til å skaffe en god oversikt over aktørene langs verdikjeder og å koble dem sammen effektivt.

Han påpeker at en slik sammenkobling ikke nødvendigvis gjør seg selv.

– Solenergibransjen er litt fragmentert og derfor kan et slik nettverksprosjekt være viktig for å få til en slik kunnskapsflyt i praksis.

Vil finne fellesområder

Men med bedrifter av ulik størrelse og med vidt forskjellig virksomhetsområde, hvilke fellesutfordringer er det mulig å jobbe med?

Å finne dem blir en del av arbeidet med Arena-prosjektet, sier Berentsen

– Noe er selvsagt, som å jobbe med omdømme, markedsutvikling og kompetanse og utvikle en sterk stemme for den norske solbransjen, sier Berentsen.

Hun fremhever også kompetanse og rekruttering som et viktig satsingsområde.

– Det kan være å se på bedriftenes behov og jobbe for nye studieløp, eller fremheve eksisterende tilbud på en bedre måte. Det finnes også tilstøtende fagområder innen byggebransjen som snuser på markedet og vil inn. De trenger også et kompetansetilbud.

[mc4wp_form id=”66750″]

Del på
facebooktwitterlinkedinemail