Vindkraftverk i Vågsøy i Sogn og Fjordane. Arkivoto: Tor Høvik

Erna Solberg åpner for å skrote omstridt vindkraftplan

Regjeringen kan komme til å droppe nasjonal ramme for vindkraftutbygging, opplyser statsminister Erna Solberg til BT.


  • Atle Andersson
Publisert

Motstand mot vindkraftutbygging har engasjert titusenvis av nordmenn de siste månedene. En lang rekke kommuner har også gitt regjeringen klar melding om at de ikke ønsker å bli vertskommuner for utbygging av nye vindkraftverk. Motstanden kommer til uttrykk i forbindelse med høringen av den nasjonale vindkraftrammen som Olje- og energidepartementet skal behandle.

I forslaget er 13 områder i Norge utpekt som godt egnet for utbygging.

– Ikke avgjort

I et intervju med BT åpner statsminister Solberg nå for at hele rammeplanen kan bli skrotet.– Det er ikke sikkert at det blir noen nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi har ikke tatt stilling til dette enda, sier Solberg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har de siste par årene brukt store ressurser på å lage det faglige grunnlaget for planen som utpeker hvilke områder som er best egnet for utbygging i Norge.

– Høyre har egentlig ikke hatt noen idé om at vi trenger en slik nasjonal ramme. Det er andre som har ment at en slik plan er bedre enn dagens system, sier Solberg.

De aller fleste har tatt for gitt at regjeringen skal legge frem den endelige planen. Det har vært arrangert en rekke såkalte dialogmøter og vindkraftmotstandere har mobilisert til markeringer med til sammen tusenvis av deltakere. Mange titall tusen har også sluttet seg til kampanjesider på Facebook som krever stans i det som omtales som storstilt rasering og industrialisering av norsk natur.

Full stans

Erna Solberg mener mange ikke har fått med seg at det i høringen blir stilt spørsmål om det faktisk er behov for en nasjonal ramme.

– Har det vært formidlet tydelig nok?

– Vi har forsøkt, men det har kanskje ikke vært så interessant, svarer hun.

Statsministeren understreker også at alle vindkraftprosjekter skal gjennom en grundig konsesjonsbehandling, uansett om det blir en nasjonal rammeplan eller ikke. Og i tiden frem til regjeringens avgjørelse, er det stans i myndighetenes behandling av vindkraftsaker.

– Andre har snudd

Solberg har i intervju med BT tidligere uttalt at klimaendringene vil få langt større konsekvenser for norsk natur enn vindkraftutbyggingen.

Nå sier statsministeren at hun har stor forståelse for at mange nordmenn har engasjert seg mot disse anleggene.

– Har du endret holdning i takt med den voksende motstanden rundt om i landet?

– Jeg vil gjerne understreke at Høyre aldri har vært det partiet som har stått i fremste rekke for utbygging av vindkraft i Norge. De samme partiene som nå har snudd om vindkraft, er de samme som har kjeftet på oss når vi har snakket om utvikling av vannkraften. Jeg har alltid vært en tilhenger av vannkraft, selv om jo også den har noen konsekvenser for biomangfold og andre ting, sier hun.

Erna Solberg på valgkampturné i Måløy. – Jeg har full forståelse for at mange ikke ønsker å se vindmøller i sine turområder, sier statsministeren. FOTO: TOR HØVIK

– Naturverdiene står sterkt

Om det store engasjementet mot vindturbiner i naturen, sier Solberg:

– Naturverdiene står sterkt i det norske folk. Jeg har full forståelse for at mange ikke ønsker å se vindmøller i sine turområder eller i sine hytteområder. Naturverdiene i landet vårt er et viktig felleseie. Vi kan ikke bare høre på grunneierne i vindkraftsaker, sier Solberg.

Hun sier også at det er søkt om 8 TWh vindkraft i hennes regjeringstid.

– Regjeringen har sagt nei til halvparten, blant annet på grunn av miljøverdier, sier statsministeren.

Hvorfor er det i hovedsak utenlandske selskaper som har investert i norsk vindkraft den siste tiden? Det – og mer – er tema er i denne tidligere episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail