Statsminister Erna Solberg fulgt av UiB-rektor Dag Rune Olsen og leder for Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Havvind er neste kapittel for havnasjonen Norge

Erna Solberg ble møtt med et unisont ønske om å komme raskt i gang med utbygging av flytende havvind.


  • Atle Andersson og Ådne Lunde
Publisert

Vinden sto friskt inn over Puddefjorden da statsminister Erna Solberg (H) kom til Bergen for å snakke om flytende vindkraft tirsdag. Hun hadde invitert toppledere fra energiselskaper, næringsliv, forskning og en drøss interesseorganisasjoner til Norsk Havlaboratoriums lokaler på Marineholmen. Det ble et hallelujamøte.

Solberg la vekt på omstillingen i norsk økonomi da hun åpnet møtet.

– Havvind er neste kapittel for havnasjonen Norge, sa statsministeren.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (i midten) og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri var blant samfunnstoppene på havvindmøtet. Foto: Bjørn Erik Larsen

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) gjorde det klart at regjeringen vil satse på utbygging av vindkraft her hjemme.

– Vi skal åpne områder på norsk sokkel for havvind, sa han.

Og slik sett svarte han på flere av ønskene som fulgte da næringslivstoppene fikk ordet.

Equinor-sjef Eldar Sætre sa han var glad for at Erna Solberg hadde lagt møtet til Bergen. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Europeisk ansvar

Equinor-sjef Eldar Sætre og andre tungvektere som Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) og skipsreder Anette Olsen hadde fått plass rundt bordet.

– Sol og vind er i enorm vekst, kostnadene går dramatisk ned og Norge har de beste vindressursene globalt sett, sa Sætre.

Så stilte han det retoriske spørsmålet om hvorfor Norge skal bygge flytende vindkraft i Nordsjøen når vi allerede har nok fornybar energi.

Han ga selv svaret:

– Det å ha et hjemmemarked er den beste forutsetningen for å bygge industri som kan konkurrere internasjonalt. Det er også erfaringen vi har fra olje og gass, sa Equinor-sjefen.

I tillegg argumenterte han med at Norge må ta ansvar i europeisk sammenheng, om det skal være mulig å nå klimamålene.

Reder Anette Olsen var klar på at Norge ikke kan vente med flytende vindkraft i Nordsjøen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Avgjørende å bygge i Norge

– Vi begynte ikke med oljeutvinning fordi vi manglet bensin og diesel her i landet, sa administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Han bygde også opp under det unisone ønske om å bygge flytende vind på norsk sokkel for å skape et hjemmemarked.

– Dette kan bli et nytt norsk industrieventyr, som også kan hjelpe verden, sa Lier-Hansen.

Anette Olsen, eieren av Fred Olsen & Co, fortalte at virksomheten allerede har mange års erfaring med vindkraft, men at virksomheten i hovedsak er utenfor Norge. Også hun la vekt på at det nå er avgjørende å komme i gang hjemme, og at dette haster.

– Verden venter ikke på oss, sa Olsen.

UiB-rektor Dag Rune Olsen kom i spissen for kunnskapsmiljøene, sammen med lederne for Havforskningsinstituttet, NTNU og Sintef.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri la vekt på konkurransefordelene norsk industri har med alt som er bygget opp rundt olje- og gassutvinning i Nordsjøen. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Vind fremfor olje

De som allerede høster ressurser i havet – fiskere og oljeindustrien – var også der. Miljøbevegelsen var representert med én enslig svale – Ingrid Lomelde fra Verdens naturfond WWF.

Organisasjonen ønsker, som industriens representanter, en sterk satsing på havvind. Lomelde mente vinden må få forrang i Nordsjøen.

– Det må mer enn enkeltprosjekter til. Regjeringen må prioritere fornybare ressurser i havet foran de fossile. I områder hvor det både er gode vindforhold og petroleumsressurser, må vi prioritere å bygge ut fremtidsrettede havvindprosjekter, ikke fortsette å la oljenæringen få forrang, sa Lomelde.

Direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, og Ingrid Lomelde i WWF var skjønt enige om at det er på høy tid å bygge flytende vindkraft. Foto: Bjørn Erik Larsen

Ingen festbrems

Fiskarlagets generalsekretær Otto Gregussen ville heller ikke spolere festen. Han viste til alle arbeidsplassene i næringen og mante til samarbeid og dialog om arealbruken.

Havforskningsinstituttets direktør, Sissel Rogne, snakket om miljø i utbyggings- og driftsfasen, og pekte på to «vesentlige bekymringer».

– Man må ta hensyn til gyteområder og oppvekstområder for fisk, og man må ta hensyn til støy og elektromagnetiske forstyrrelser, sa hun.

Rogne viste samtidig til mulige positive virkninger av å bygge ut flytende havvind.

– Det blir spennende med kunstige rev, og det gir også muligheter til videreutvikling av akvakultur, sa Rogne.

En fersk rapport fra Menon Economics viser at offshore vind kan bli den neste innbringende havnæringen for Norge. I løpet av tretti år kan det skapes verdier for mellom 69 og 117 milliarder kroner og sysselsettes opptil 128.400 årsverk her i landet, ifølge prognosene.

Men da må Norge ta ledertrøyen nå, er budskapet fra toppene i bransjen.

– Har nok kraft i Norge

Statsminister Erna Solberg sa at offshore vindkraft blir viktig når havnasjonen Norge skal bli enda større, og lovet at hun skal ta med seg alle innspillene fra toppmøtet tilbake til regjeringskontorene.

Men Solberg stilte også spørsmål ved det omtalte hjemmemarkedet, som en rekke av møtedeltakerne fremhevet betydningen av.

– Faktum er at vi ikke trenger mer vindkraft i Norge i dag for å dekke det norske kraftbehovet. Det må vi være ærlig på når vi skal etablere et hjemmemarked. Vi må heller se på vindkraft i et større perspektiv, som en del av den globale energiløsningen, påpekte statsministeren.

Syv av ti er positiv

Hun fremhevet også at regjeringen nå foreslår å åpne to områder for havvindsatsing i norske farvann, blant annet på Utsira Nord.

En ny meningsmåling som ble lagt frem i forbindelse med toppmøtet, viser at syv av ti nordmenn er positiv til vindkraftverk til havs, mens «bare» fire av ti vender tommelen opp for landbaserte anlegg.

Statsminister Erna Solberg sier til BT at hun, i lys av den opphetede debatten, er mest overrasket over at såpass mange som fire av ti er positive til vindkraft på land.

Hvorvidt Norge er i ferd med å havne bakpå innen havvind, har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Få med deg episoden her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail