Dokka Fasteners lager opp til fem meter lange bolter.

Boltene til denne vindturbinen er laget av en norsk bedrift

Allerede i 1985 gikk den 140 år gamle bedriften inn i vindmarkedet.

Publisert

I dag går 60 prosent av boltene som Dokka Fasteners i Oppland produserer til vindmarkedet, og 40 prosent til olje og gass.

De største boltene er fem meter lange, og brukes til å feste tårnet i vindturbinen til stolpen.

– Det som kjennetegner produktene, er at vi leverer store, kritiske bolter, med ekstreme krav. Fra Norge leverer vi til kunder i Danmark, Tyskland, Spania, USA, Kina og India, sier salgssjef Jan Rud Petersen.

Ikke i Kina

De strenge kravene er også grunnen til at produksjonen er beholdt i Norge, og ikke flyttet til for eksempel Kina.

– Boltene skal vare i 25 år, og skal feste det hele sammen. Da må kundene kunne stole på det vi leverer, sier Petersen.

Dokka Fasteners har 160 ansatte og omsatte i fjor for 37,6 millioner euro, cirka 355 millioner kroner, ned fra 41 millioner euro året før.

Bedre driftsresultat

Men driftsresultat før avskrivninger (ebitda) steg fra minus 2 millioner euro i 2014 til 1,56 millioner i fjor, drøye 14 millioner kroner.

– Vi har vært gjennom en rekke investeringer, og det påvirker våre resultater. Det har vært helt nødvendig. Vi har investert i automatisering og økt våre produksjonsmuligheter, slik at vi kan lage større dimensjoner, sier Petersen.

Det har gitt resultater:

– Vi ligger for tiden 30 prosent over samme periode i fjor. I februar har vi hatt vår høyeste omsetning noensinne i Dokkas 140 år gamle historie, sier salgssjefen.

Ustabilt marked

Større bolter er nødvendig, ettersom vindturbinene stadig blir større.

– Vi ser at vindmarkedet boomer litt i øyeblikket. Utviklingen, særlig her i Europa, går mot offshore vindturbiner, og da blir turbinene større og større. Offshore vindmarkedet har blitt en nisjeutvikling for oss, sier Petersen.

Men det har ikke alltid vært slik innen vind.

– Vind har i mange år vært et meget ustabilt marked, til dels på grunn av statlige subsidier. Man er ekstra avhengig av politisk støtte til grønn energi, og det gir et syklisk marked, alt etter hvordan statsstøtten er. Vi ser det samme i oljeindustrien nå. Prisen på olje er avgjørende for om vi leverer varer til nye prosjekter, sier Petersen.

Dokka Fasteners var den tiende største norske eksportøren av fornybar-teknologi i 2014, ifølge en oversikt fra Teknisk Ukeblad.

Olje lærer av vind

For tiden er hoveddelen av det Dokka Fasteners leverer innen olje til ettermarkedet, siden det er få nye prosjekter på gang.

– Fordelen er at vi ikke er avhengig av en type industri, vi har to ben å stå på, sier salgssjefen.

Han merker at det er nye tider i oljebransjen.

– Vindindustrien har vokst så mye, og har vært nødt til å industrialisere produktene. Det har vært serieproduksjon av vindturbiner i mange år. Vi ser at olje- og gassindustrien er på vei dit nå. Der er nødt til å få ned kostnadene, og etterspør vår kompetanse fra vind.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail