Nå har de endelig fått penger til å bygge batterihurtigbåten

Et knippe vestlandsbedrifter har fått tilslag på søknaden om minst 20 millioner kroner. Dermed kan det om få år bli sjøtrikk i Oslo, Stavanger og Bergen.

Publisert

– Nå er vi utrolig glade. Endelig skal vi få realisert dette banebrytende prosjektet, sier Hege Økland, daglig leder i NCE Maritime Cleantech.

Denne uken ble det besluttet at 5 av totalt 15 søkerprosjekter får dele minst 70 millioner kroner fra Pilot-E (se fakta).

Til sammen skal de fem vinnerne dele 70 millioner kroner fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. I tillegg skal Enova bidra med finansiering gjennom en fleksibel ramme.

Ett av vinnerprosjektene er Urban Water Shuttle (UWS) – en elektrisk hurtigbåt som nå kan bli å finne både i Oslofjorden, utenfor Stavanger og på strekningen mellom Bergen og Askøy innen få år.

Fjordtrikk

I flere år har næringsklyngen NCE Maritime Cleantech, med deltakere fra 60 forskjellige virksomheter langs kysten fra Stavanger til Bergen, drevet frem prosjektet UWS.

Eller sjøens Tesla, som de selv kaller den.

Fjordtrikken skal kunne erstatte de dieseldrevne hurtigbåtene som trafikkerer norskekysten – og resten av verden – i dag.

Bergen – Askøy først

– Nå gjenstår det bare å få på plass avtalen med fylkeskommunen om pilotsambandet mellom Askøy og Bergen, sier Økland.

– Hvor sikker er du på at vi kommer til å se denne båten i Vågen i Bergen?

– Helt sikker kan man ikke være, men vi har i alle fall aldri vært nærmere enn nå.

Hvis pilotprosjektet lykkes, vil sjø-Teslaen kunne operere kortere samband i befolkningstette områder ved sjø, elv eller innsjø i Norge, Europa og hele verden, mener Økland.

– I tillegg er det et stort potensiale for nye ruter, for å avlaste et overbelastet vegnett.

I Norge er det 202 samband for ferger og hurtigbåter.

– På verdensbasis snakker vi om et markedspotensial på flere titusentalls fartøy, innenfor passasjertransport, servicefartøy og spesialfartøy.

Rundt 20 millioner

De som tar over stafettpinnen nå, og skal bygge pilotfartøyet, er Wärtsilä, Servogear, Fjellstrand, Grenland Energy, CFD Marine, Hydro og Sapa.

Wärtsilä og resten av konsortiet søkte om 20 millioner kroner til design- og utviklingsfasen.

Hvor mye penger Wärtsilä faktisk får blir ikke klart før kontraktene skrives på nyåret, men det ligger i kortene at beløpet ikke vil avvike i særlig grad fra søknadssummen.

I tillegg kan det bli generert ytterligere millioner i støtte fra Enova i demonstrasjonsfase, når det nærmer seg bygging av piloten.

– Det er bedriftene som får disse pengene. Nå har vi gjort vårt, sier Økland.

– Verdens billigste

Første fase er det Wärtsilä som leder.

– Dette er utrolig spennende, sier prosjektansvarlig Ingve Sørfonn i selskapet.

Han mener Urban Water Shuttle representerer den mest kostnadseffektive persontransportløsningen som finnes per dags dato.

– Målsettingen er å bygge like store båter som dagens hurtigbåter. Fartøyet vil ikke slippe ut verken CO2, svovel eller NOx, det vil være langt mer energieffektivt og det vil ha et lavere støynivå enn konvensjonelle fartøy, sier han.

Gjennom spiralen X antall ganger

Enkelt blir det ikke.

– Det er en del nye utfordringer når du skal kjøre elektrisk, og kjøre fort. Du må gjøre to ting: energioptimalisere og gjøre løsningene mer kompakte. Men vi vet at det er gjennomførbart, sier han.

Skal de lykkes, kan de ikke bare belage seg på eksisterende teknologi.

– Det blir en del nye ting. Du kan ikke uten videre nedskalere eksisterende teknologi.

– Hva skjer nå?

– Først må vi få til et så energioptimalt skrog som mulig. Så er det integrasjonsprosessen, og teknologien må på plass. Så må vi gå gjennom den spiralen X antall ganger, før vi har et konsept som er i balanse.

Erfaring fra Ampere

Det vil blant annet skje i tett dialog med salgssjef Edmund Tolo hos Fjellstrand verft.

– Dette gleder vi oss til. Nå får vi en veldig flott sjanse til å prøve ut konseptet, og forhåpentligvis får verftet et nytt bein å stå på, sier han.

Det var Fjellstrand som bygde batterifergen Ampere, verdens første i sitt slag, som trafikkerer sambandet over Sognefjorden mellom Lavik og Oppedal.

Det er en god erfaring å ha med seg.

– Dette blir beslektet, men det er klart at en del av utstyret som en brukt på Ampere må skaleres ned når vi har mindre plass og må tenke i retning av lav vekt, sier han.

– Høyt nivå

Brødrene Aa har søkt om støttet til å lage en helektrisk versjon av Vision of the Fjords, uten dieseldrevet hjelpemotor. Foto: Sverre Hjørnevik

I tillegg til fjordbanen, er det altså fire andre konsortier av bedrifter som får støtte gjennom pilot-E.

Bedriftene Brødrene Aa, Fiskarstrand, Siemens og Kongsberg Maritime er sikret tett oppfølging, finansiering og gjennomføring på prosjektene de leder.

– Vi er gledelig overrasket over den gode responsen og det høye nivået på prosjektsøknadene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

– En ny, norsk klynge i front

– Det er gledelig å se at de etablerte selskapene har med seg unge gründerselskaper for å kunne levere en komplett løsning inn mot markedet. Tenk om dette kunne være kimen til en ny norsk maritim klynge i front for den internasjonale utviklingen av nullutslippsfartøy, sier divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge, Inger Solberg.

Video fra Storm Industrial Design.

Utslipp fra transport står høyt på prioriteringslisten når Norge skal redusere klimagassutslippene, og det forventes stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy de neste årene.

50 norske teknologibedrifter

– Det blir stadig viktigere å utvikle teknologi som kan bidra til å redusere utslippet av klimagasser og samtidig øke verdiskapningen. Norge kan med dette utvikle både nasjonal og internasjonal sjøfart på vei mot lavutslippssamfunnet, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Bak de femten konsortiene som har levert søknad, står totalt over 50 norske teknologibedrifter.

Konsortiene representerer prosjekter som dekker batteri, ladeløsninger, hydrogen og nye materialer som dekker anvendelser inn mot ferger, sightseeing og passasjerbåter, i tillegg til vedlikeholdsfartøy mot havvind.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail