Subsea-skipet «Stril Explorer», eid av Simon Møkster Shipping, hadde oppdraget med å finne best trasé for sjøkabel i Hardangerfjorden. Polske Sławomir Ćwirku og Marcin Głuszko var mannskap om bord da dette bildet ble tatt i 2017. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Høyere strømpris med utenlandskabel fra Hardanger

– Vi blir rikere med bygging av Northconnects kraftkabel fra Simdalen i Hardanger til Skottland, mener vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.


  • Einar Aarre
Publisert

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i dag frem sin analyse av den omstridte kraftkabelen som skal sende strøm fra Vestlandet til utlandet.

Konklusjonen er at kabelen er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

Den gir høyere kraftpriser i Norge, høyere nettleie og medfører lokale miljøkonsekvenser i Hardanger, men ikke større enn at de er akseptable, konkluderte NVE-sjef Lund.

Det er olje- og energidepartementet (OED) som endelig skal avgjøre konsesjonssøknaden fra det privatselskapet Northconnect. NVE har i to år jobbet med analysen etter bestilling fra NVE.

Ikke alle tjener på kabelen

Lund legger stor vekt på at kabelen er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

– Dette er et resultat som står seg også når vi endrer forutsetningene for utviklingen i kraftmarkedene fremover. Men det betyr ikke at alle vil tjene på at kabelen bygges. Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1-3 øre pr. kWh. Prisøkningen vil være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, ifølge Lund.

Overskudd på 8,5 milliarder

Northconnect er en 1400 MW likestrømskabel som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. I NVEs analyse vil Northconnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år.

Analysen er basert på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019-2040. I tillegg er det gjennomført er rekke sensitivitetsanalyser for ulike utviklinger i kraftmarkedene fremover.

Stat, fylker og kommuner tjener

Northconnect vil medføre reduserte handelsinntekter på Statnetts utenlandskabler. NVE anslår at dette kan gi en økning av nettleien på rundt 0,4 øre pr. kWh.

– Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper. En økning i kraftprisen øker verdien av norsk kraftproduksjon. Dette er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, sier Lund.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail